x close

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ใครต้องอบรมบ้าง

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ต้องทำอย่างไรสำหรับผู้ที่ต้องต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ สามล้อ ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ เพื่อความรวดเร็ว ว่องไว ไม่เสียเวลา

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566

สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุและต้องต่อใบขับขี่จำเป็นต้องผ่านการอบรมตามเงื่อนไข โดยจะมีทั้งแบบอบรมที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง กับการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ dlt-elearning.com ซึ่งมีข้อดีตรงไม่เสียเวลา สามารถอบรมจากที่ไหนก็ได้ สะดวกง่าย ไม่ต้องเดินทาง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567

          ทั้งนี้ การอบรมใบขับขี่ออนไลน์จะมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องต่อใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุเท่านั้น ผู้ที่จะทำใบขับขี่ใหม่เป็นครั้งแรกไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ซึ่งต้องเข้าอบรม 5 ชั่วโมง ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่ง ส่วนกรณีเปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม ยกเว้นหมดอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป

ใบขับขี่ประเภทไหน สามารถอบรมออนไลน์ได้

  • ใบขับขี่รถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์
  • ใบขับขี่รถขนส่งชนิดที่ 1-4
  • ใบขับขี่รถสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ
  • ใบขับขี่รถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ที่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
  • ใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

          การเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com และเข้าสู่ระบบ หากเป็นการใช้งานครั้งแรกระบบจะให้ลงทะเบียนก่อนโดยกรอกข้อมูลประจำตัวให้ครบถ้วน 

2. เลือกหลักสูตรการอบรม

  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง)
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ รถสามล้อ (ใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง)
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป (ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง)
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง รถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4, รถทุกประเภทชนิดที่ 1-4 (ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง)
  • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จักรยานยนต์ รถสามล้อ รถยนต์ (ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง)

3. ทำแบบสอบถามก่อนการอบรม

4. รับชมวิดีโอตามหลักสูตรที่เลือกให้จบตามระยะเวลาที่กำหนด

5. ทำแบบทดสอบหลังอบรม

6. เมื่ออบรมเสร็จ ระบบจะแสดงผลการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อใบขับขี่

อบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ทำอย่างไรต่อ

          หลังจากที่ดำเนินการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจองคิวเข้าทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือสามารถเดินทางไปต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิวได้ที่สำนักงานขนส่งฯ โดยเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ใบเดิม, ใบรับรองแพทย์ และผลการอบรมทดสอบทางออนไลน์ เข้าไปดำเนินการตามวัน เวลา ที่สะดวก หากจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าให้เดินทางไปตาม วัน เวลา และสถานที่ที่เราเลือก 

จองคิวต่อใบขับขี่

ภาพจาก : dlt-elearning.com

ทั้งนี้ การอบรมใบขับขี่แบบออนไลน์แม้จะสะดวกสบาย อบรมจากที่ไหนก็ได้ ขอเพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่มีข้อควรระวังคือต้องอบรมให้ครบตามจำนวนชั่วโมง ห้ามปิดหน้าจอหรือออกจากการอบรมก่อนจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม

บทความที่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ใครต้องอบรมบ้าง อัปเดตล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:26:53 95,981 อ่าน
TOP