x close

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ - เว็บไซต์กรมขนส่ง

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ สำหรับใครที่กำลังจะต่อใบขับขี่ ขั้นตอนจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ และทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก แบบละเอียด ปี 2567 ทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ

สำหรับการต่อใบขับขี่ ทั้งใบขับขี่รถยนต์หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ต้องทำการจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการขอ ใบอนุญาตขับรถ ชนิดชั่วคราวหรือทำใบขับขี่ใหม่ หรือการต่อ ใบขับขี่ ประเภทต่าง ๆ โดยสามารถทำการจองได้ 3 ช่องทางดังนี้.

  1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือทำการจองทางเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก
  2. จองคิวต่อใบขับขี่ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อไปยังหมายเลขของสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ
  3. จองคิวต่อใบขับขี่ด้วยตนเอง โดยเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้การจองคิวต่อใบขับขี่ 2567 ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกกว่าการ Walk in เข้ารับบริการเลย โดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ที่จะขอใบขับขี่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อไปยังสำนักงานขนส่ง นอกจากนี้ยังได้รู้ข้อมูลวันและเวลาที่มีคิวว่างแน่นอนด้วย ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการก็แยกออกเป็น 2 แบบดังนี้

ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue

1. เปิดแอพ DLT Smart Queue (ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play)

จองคิวต่อใบขับขี่

2. เลือกภาษาและเลือกการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกภาษา

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

3. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการติดต่อ

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการติดต่อ

4. เลือกประเภทงานที่จะรับบริการ

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกประเภทงานที่จะรับบริการ

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกประเภทใบอนุญาต

5. เลือกวัน และเลือกช่วงเวลาในการเข้าอบรม แล้วกดยืนยันการจอง

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกวันที่

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกช่วงเวลา

6. ระบบยืนยันการจองคิวเรียบร้อย สามารถกดที่ไอคอนหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยกเลิกการจองได้

จองคิวต่อใบขับขี่

ระบบยืนยันการจองคิว

จองคิวต่อใบขับขี่

จองคิวต่อใบขับขี่

กดที่ไอคอนหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th จากนั้นทำการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

จองคิวต่อใบขับขี่

จองคิวต่อใบขับขี่

ลงทะเบียน

2. เลือกข้อมูล จังหวัด, สำนักงานขนส่งที่ต้องการติดต่อ และ ประเภทการดำเนินการ

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกข้อมูล

3. เลือกวัน และเลือกช่วงเวลาในการเข้าอบรม

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกวันที่

จองคิวต่อใบขับขี่

เลือกช่วงเวลา

4. ระบบยืนยันการจองคิวเรียบร้อย โดยสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยกเลิกการจองได้

จองคิวต่อใบขับขี่

ระบบยืนยันการจองคิว

การดำเนินการต่อใบขับขี่และเอกสารที่ใช้

หลังจากจองคิวเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางไปดำเนินการต่อใบขับขี่ ณ สถานที่ และเวลาที่จอง โดยหลักฐานที่ใช้ได้แก่

  1. บัตรประชาชนฉบับจริง
  2. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ (ถ้ามี)
  3. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ส่วนต่อทุก 5 ปี ไม่ต้องใช้)

หมายเหตุ - กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ต่อใบขับขี่ และ ทำใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วย รวมถึงการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกประกาศให้บริการด้านใบขับขี่

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ได้ตามปกติทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่ สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรมใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

สำหรับผู้ที่ทำการจองโดยเลือกอบรมต่อใบขับขี่ผ่านระบบ e-leaning หรือ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอบรมเรียบร้อยแล้วก่อนไปดำเนินการขั้นตอนอื่นที่สำนักงานขนส่ง รวมทั้งต้องแต่งกายตามระเบียบ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ - เว็บไซต์กรมขนส่ง อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2567 เวลา 14:06:23 300,620 อ่าน
TOP