x close

วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563 ต่อทะเบียนรถออนไลน์ อยู่บ้านก็ทำได้

ต่อภาษีรถออนไลน์ ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ 2563 ทำได้ไม่ยาก วิธีการต่อภาษีรถออนไลน์ ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ต่อภาษีรถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ แบบออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

เรื่องการ ต่อภาษีรถยนต์ ต่อภาษีมอเตอร์ไซค์ประจำปี ปัจจุบันมีหลากหลายวิธีมากขึ้น และการต่อภาษีรถออนไลน์ก็น่าจะเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้รถทุกประเภท สามารถทำได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th ซึ่งรวมเอาการต่อ พ.ร.บ. และภาษีรถให้ครบจบในทีเดียวด้วย

ต่อภาษีรถออนไลน์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

 • ประเภทรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์

 • อายุรถไม่เกิน 7 ปี (ถ้ารถเกิน 7 ปี ต้องทำการตรวจสภาพรถก่อน)

 • รถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 5 ปี

 • รถค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี

 • ชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน

 • รถยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด

 • รถทุกจังหวัดทะเบียน สภาพรถ “ปกติ” เท่านั้น

 • รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี/ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ

 • รถที่ไม่ถูกอายัด

ต่อทะเบียนล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้หรือไม่ ?

สามารถชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนหมดอายุ และรถต้องไม่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี  

เอกสารต่อภาษีรถออนไลน์ และพ.ร.บ. ที่ใช้ประกอบการยื่น

ระบบการต่อภาษีรถผ่านออนไลน์ ผู้ยื่นชำระสามารถซื้อกรมธรรม์ได้จากในระบบหรือซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอกก็ได้ ทั้งนี้ ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อมูล พ.ร.บ. ที่ระบุจะถูกตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย ถ้าระบุข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง จะมีผลต่อความคุ้มครองของกรมธรรม์

 • กรณีซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบ จะมีผู้ให้บริการ 2 ราย คือ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • กรณีซื้อกรมธรรม์จากภายนอก กรอกข้อมูลบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และวันสิ้นอายุความคุ้มครอง ต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ยื่นชำระภาษีถึงวันสิ้นอายุคุ้มครองของ พ.ร.บ.

ค่าบริการต่อภาษีรถออนไลน์

 • ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท    
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท    
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม

ต่อภาษีรถออนไลน์ช่วง COVID-19

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศงดอบรมทดสอบใบขับขี่ใหม่ และงดต่อภาษีรถยนต์ชั่วคราว ตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการทางด้านทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ของรถทุกประเภท ออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดและจะได้รับการงดเว้นค่าปรับ

ดังนั้น เจ้าของรถจึงไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นตอนการต่อภาษีรถออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • ไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
 • Log-in เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัตรประชาชน ใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ให้คลิกลืมรหัสผ่านได้เลย    
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”    
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

กรอกลงทะเบียนรถ ใช้ข้อมูลดังนี้

 • ประเภทรถ

 • จังหวัดตามป้ายทะเบียน

 • เลขตามทะเบียนรถ

 • ชื่อผู้ครอบครอง

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • ระบบจะตรวจสอบค่าใช้จ่าย > กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง พ.ร.บ. และป้ายภาษีรถ > เลือกรูปแบบการชำระเงิน
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ช่องทางชำระเงิน มีให้เลือก 3 แบบ

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร) ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ยูโอบี    
   
 • ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA, Master Card) ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา    
   
 • ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์, ตู้ ATM มีที่ร่วมโครงการ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ธนชาต, ธ.ก.ส, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ยูโอบี, ธ.ไทยพาณิชย์, บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, ทรู มันนี่ เซอร์วิส และเทสโก้ โลตัส    

เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขที่กรมธรรม์ หรือปัญหาจากการชำระอื่น ๆ ได้ที่เมนู "ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน"

ต่อภาษีรถออนไลน์ จะได้รับเอกสารภายในกี่วัน ?

สามารถรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน

รถเก่าเกิน 7 ปี ต่อภาษีรถออนไลน์ได้หรือไม่ ?

โดยปกติแล้ว รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องผ่านการตรวจสภาพรถและได้ใบรับรองจาก ต.ร.อ. จึงจะสามารถต่อภาษีรถได้

การต่อภาษีรถออนไลน์ ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ถือเป็นช่องทางที่สะดวกอย่างยิ่ง เพราะใช้เวลาทำไม่ถึง 10 นาที ไม่ต้องไปเข้าแถว หรือฝ่าการจราจรติดขัด อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทำได้ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน เพียงมีเงื่อนไขคือหากรถมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 7 ปี ก็จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ก่อน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563 ต่อทะเบียนรถออนไลน์ อยู่บ้านก็ทำได้ โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:37:30 82,326 อ่าน
TOP