x close

อบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง ทั้งทำใบขับขี่ใหม่และต่ออายุ

ทำใบขับขี่ใหม่ ต่ออายุใบขับขี่ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถชนิดอื่น ๆ ต้องเข้ารับการอบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง อบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ไหม เรามีข้อมูลมาฝาก

อบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือสิ่งที่คนที่จะขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถชนิดอื่น ๆ ต้องมีก่อนที่จะนำยานพาหนะชนิดนั้นมาใช้งานบนท้องถนน เพราะถือเป็นเอกสารหลักฐานที่กรมการขนส่งทางบกออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติผ่านการอบรมและทดสอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจร ป้าย หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ หรือต่ออายุใบขับขี่ จะมีวิธีและขั้นตอนดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน อาจจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของระยะเวลาในการอบรมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ ซึ่งการทำใบขับขี่ใหม่หรือทำใบขับขี่ครั้งแรกจะใช้เวลาในการดำเนินการนานที่สุด โดยจะใช้เวลารวมแล้ว 2 วันด้วยกัน ส่วนผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่จะใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้น

ทำใบขับขี่ใหม่ มีขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ สอบใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

จองคิวทำใบขับขี่ทางออนไลน์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ในช่วงที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ปรับแผนการให้บริการเพื่อลดความแออัดภายในสำนักงานขนส่ง โดยผู้ที่จะเข้ารับบริการทำใบขับขี่ใหม่ต้องดำเนินการจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทำการจองทางเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เตรียมเอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)

 • ทดสอบสายตาทางลึก

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง

 • ทดสอบปฏิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

เข้ารับการอบรม สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ (สอบขับรถ ขี่รถ) ทำใบขับขี่ และชำระค่าบริการ

ต่อใบขับขี่ มีขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้าง

อบรมผ่านระบบออนไลน์

สำหรับผู้ที่จะทำการต่ออายุใบขับขี่สามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com กรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนให้เรียบร้อย และเลือกประเภทชนิดของใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุและรับชมวิดีโอจนครบตามกำหนด พร้อมทำแบบทดสอบ ยกเว้นผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่ชนิดชั่วคราวจาก 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องเข้ารับการอบรม สามารถจองคิวล่วงหน้าและเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย ส่วนผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือพึ่งทำใบขับขี่ครั้งแรกจะไม่สามารถเข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566ได้ ต้องอบรมที่สำนักงานเท่านั้น

เว็บไซต์ dlt-elearning.com

ภาพจาก : dlt-elearning.com

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับผู้ที่จะต่อใบขับขี่ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหลังจากเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เดิมทีจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แต่ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิว หรือ walk in เข้ามาที่สำนักงานได้แล้ว เพียงนำเอกสารหลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ใบรับรองแพทย์ บัตรประชาชน และใบขับขี่ฉบับเดิม มาแสดงและเข้ารับการบริการได้เลย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้อบรมใบขับขี่ออนไลน์ก็สามารถเข้ารับการอมรมที่สำนักงานได้แล้วเช่นกัน

เตรียมเอกสาร

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ทำใบขับขี่และชำระค่าบริการ

อบรมใบขับขี่ใช้เวลากี่ชั่วโมง

การอบรมใบขับขี่ คือหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการทำใบขับขี่ ต่ออายุใบขี่ โดยจะใช้ระยะเวลาและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

ทำใบขับขี่ใหม่ ขอใบอนุญาตขับรถครั้งแรก

ใครที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ในส่วนขั้นตอนของการอบรมนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมงด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ไม่สามารถเข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

ผู้ที่ถือใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวซึ่งมีอายุ 2 ปี เมื่อถึงกำหนดต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรม

ต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

ผู้ที่ถือใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีอายุ 5 ปี เมื่อถึงกำหนดต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี หรือเลยวันหมดอายุมาแล้วแต่ยังไม่เกิน 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง โดยสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com 

แต่สำหรับใครที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่ ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่ โดยทั้งหมดสามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยสามารถดำเนินการอบรมจากที่ใดก็ได้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟน แต่มีข้อควรระวังสำหรับคนที่เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ คือ ห้ามกดข้ามวิดีโอหรือปิดหน้า ระหว่างรับชมจะมีแบบทดสอบขึ้นมาจึงควรอยู่หน้าจอตลอดเวลา

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง ทั้งทำใบขับขี่ใหม่และต่ออายุ อัปเดตล่าสุด 27 เมษายน 2566 เวลา 15:35:16 89,196 อ่าน
TOP