x close

ทำใบขับขี่ใหม่ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถมาก่อน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเริ่มเตรียมตัวยังไง บ้าง ตั้งแต่การจองคิวทำใบขับขี่ เข้าอบรม ไปจนถึงการเตรียมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องรู้

ทำใบขับขี่ใหม่

เปิดขั้นตอนการทำใบขับขี่ 2567 หรือใบอนุญาตขับรถครั้งแรก สำหรับรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ที่จะขอทำใบขับขี่ใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ผ่านการอบรม สอบข้อเขียน และมีการทดสอบขับรถเสียก่อน ถึงจะสามารถรับใบขับขี่ได้ โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไร ใครที่กำลังจะขอทำใบขับขี่ใหม่สามารถเช็กได้ที่นี่ !  

ทำใบขับขี่ใหม่

ทำใบขับขี่อายุเท่าไหร่

          อายุของผู้ขอทำใบขับขี่ใหม่แต่ละประเภทจะมีการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำแตกต่างกัน ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี*
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ใบขับขี่รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   
*หมายเหตุ :  ผู้ที่มีอายุ 15 ปี และขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว จะสามารถขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุไม่เกิน 110 ซีซี เท่านั้น หรือถ้าเกินกว่านั้นจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเสียก่อน

ใบอนุญาตขับขี่มีกี่ประเภท

หากแบ่งตามประเภทของใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภท ส่วนบุคคล (บ.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ
   

 • ประเภท ทุกประเภท (ท.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

ใบขับขี่มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ?

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ หากแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน จะมีถึง 11 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน

 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือใบขับขี่สากล

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การใช้งานแต่ละประเภทได้ที่ : ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ประเภทต่าง ๆ

ทำใบขับขี่ใหม่

ทำใบขับขี่ใหม่ 2567 มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

ผู้ที่จะเข้ารับบริการทำใบขับขี่ใหม่ ต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทำการจองทางเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมกับบันทึกหน้าจอการจองคิวเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งในวันรับบริการ

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)

 • ทดสอบสายตาทางลึก

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง

 • ทดสอบปฏิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

4. เข้ารับการอบรม

ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานเท่านั้น โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มืออบรวมใบขับขี่ได้ที่นี่

5. ทำการสอบข้อเขียน

ทำการทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ โดยต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 45 ข้อ หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วัน หลังอบรม

6. ทำการสอบปฏิบัติ หรือทดสอบขับรถ

การสอบปฏิบัติหรือทดสอบขับรถนั้นส่วนใหญ่จะดำเนินการในวันถัดไป โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ามาทำการทดสอบขับรถที่สำนักงานขนส่งได้ สำหรับการทดสอบขับรถจะมีทั้งหมด 3 ท่าด้วยกัน ได้แก่ 

 • การจอดรถเทียบทางเท้า

 • การถอยรถเข้าซอง

 • การขับเดินหน้าและถอยหลัง

7. ถ่ายรูปทำใบขับขี่ และชำระเงิน

ในขั้นตอนนี้จะมีค่าบริการทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้ ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งสามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็นแบบ 5 ปี โดยสามารถดำเนินการต่อล่วงหน้า 90 วัน  สามารถจองทะเบียนรถได้ที่นี่นะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำใบขับขี่ใหม่ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:28:39 213,230 อ่าน
TOP