x close

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถทำได้เมื่ออายุเท่าใด

ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรก ต้องมีอายุเท่าไรจึงสามารถทำได้ เปิดเงื่อนไขการสอบใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ต้องใช้เอกสารอะไร และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

การทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้น หลายคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไข เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ว่าจะยุ่งยากหรือไม่ ซึ่งการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ในปัจุบันไม่ได้มีวิธีการที่ซับซ้อนอะไร วันนี้เราจึงได้รวบรวมรายละเอียดและวิธีทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาให้ดูกัน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสงสัยว่าต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะทำได้ 

ใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ คือ ?

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถ คือเอกสารสำคัญที่หน่วยงานราชการอย่างกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่ถือครองใบขับขี่สามารถขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะต่าง ๆ บนถนนได้ โดยผ่านการอบรมข้อกฎหมายเกี่ยวกับจราจร การใช้รถใช้ถนนเป็นที่เรียบร้อย 

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถทำได้เมื่ออายุเท่าใด

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกจะแตกต่างจากการทำใบขับขี่รถยนต์ในเรื่องของอายุ โดยใบขับขี่รถยนต์ผู้ที่สามารถทำได้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่สำหรับมอเตอร์ไซค์ผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถทำใบขับขี่ได้

เกณฑ์อายุในการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 • อายุระหว่าง 15 - 18 ปี สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลได้ แต่ต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซี.ซี.

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะได้

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ

 • ใบรับรองแพทย์

 • เอกสารการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใช้เวลาสอบกี่วัน

การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรกหรือผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะใช้เวลาในการดำเนินการ 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการทดสอบร่างกาย เข้ารับการอบรม และสอบภาคทฤษฏี วันที่สองจะเป็นการสอบภาคปฏิบัติหรือขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ มีขั้นตอนอย่างไร

ปัจจุบันการทำใบขับขี่ใหม่กรมการขนส่งทางบกได้ปรับวิธีการให้บริการ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ผู้ที่จะเข้ารับบริการต้องทำการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แล้วจองคิวทำใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกวัน เวลา และสถานที่เข้ารับบริการตามที่สะดวก สำหรับการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใหม่จะแบ่งออกเป็น 2 วัน 

วันแรก

  1. ดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบกเขต หรือสาขาที่เราเลือก ยื่นเอกสารที่ต้องใช้ และหลักฐานการจองคิวเข้ารับบริการ

  2. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบตาบอดสี 

 • ทดสอบสายตาทางลึก

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง

 • ทดสอบปฎิกิริยาการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

  3. เข้ารับการอบรมใบขับขี่ 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

  4. ทำการทดสอบภาคทฤษฏีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องตอบถูกอย่างน้อย 45 ข้อ จาก 50 ข้อ

วันที่สอง 

  5. ทำการสอบภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ท่า

 • ท่าที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ตามเครื่องหมายจราจร
 • ท่าที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ห้ามไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
 • ท่าที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซกเข้าโค้งแคบ รูปตัว Z ห้ามชนกรวยล้ม
 • ท่าที่ 4 ขับรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง รูปตัว S ห้ามชนกรวยล้ม
 • ท่าที่ 5 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก หลบสิ่งกีดขวาง
  6. รอถ่ายรูปทำใบขับขี่พร้อมชำระเงิน

ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรกจะเสียค่าทำใบขับขี่ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวมเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 105 บาท

ทั้งนี้ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จะได้รับนั้น จะเป็นแบบชนิดชั่วคราวซึ่งจะมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี หากผู้ที่ถือใบขับขี่ชนิดชั่วคราวอายุยังไม่ถึง 18 ปี การต่ออายุใบขับขี่จะเป็นชนิดชั่วคราวแบบ 2 ปีเช่นเดิม ส่วนผู้ที่อายุครบ 18 ปีแล้วจะได้รับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานแบบ 5 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถทำได้เมื่ออายุเท่าใด อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:03:06 90,784 อ่าน
TOP