x close

กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดอบรมใบขับขี่-ทำ-ต่อใบขับขี่ใหม่ ป้องกันโควิด 19

            กรมการขนส่งทางบก งดการอบรมใบขับขี่ ทดสอบใบขับขี่และผู้ประจำรถรายใหม่ทุกชนิด ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดต่อภาษีรถยนต์ที่ห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กรมขนส่งงดต่อใบขับขี่

           วันที่ 3 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News รายงานว่า กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดการให้บริการ ด้าน ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ เฉพาะบางกิจกรรม ที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำหรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ที่งดให้บริการ มีดังนี้

           1. งดการอบรมและทดสอบ หรืองดการ สอบใบขับขี่ สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด

           - ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

           2. งดการอบรม สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด

           - โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทน

           3. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม

           4. งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564

           - สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในเขตจังหวัดอื่น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

           ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ จองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการ เมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

           สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลาราชการ เช่น

           - การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว

           - การออกใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย ใบขับขี่หาย

           - การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี หรือ ต่อใบขับขี่

           - การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ โดยผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือ ใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com หลังการอบรมเสร็จ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ

           อย่างไรก็ตาม กรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

กรมขนส่งงดต่อใบขับขี่

อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 <<  ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดอบรมใบขับขี่-ทำ-ต่อใบขับขี่ใหม่ ป้องกันโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:03:59 109,476 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP