x close

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน เสียค่าปรับหรือไม่


           รวมข้อมูลกรณี ใบขับขี่หมดอายุ จะต่อใบขับขี่ ต้องภายในกี่วัน เสียค่าปรับเท่าไหร่ และที่สำคัญ ต่อใบขับขี่ใหม่ต้องสอบใหม่ด้วยหรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือหากต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า จะสามารถทำได้หรือเปล่า รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการต่อใบขับขี่หลัง โควิด-19

             ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือเอกสารที่ กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่าได้สามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ และเมื่อใบอนุญาตนี้หมดอายุลงก็ย่อมถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ทุกคนเช่นกันที่ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ หรือไป ต่อใบขับขี่ ให้เรียบร้อย

           อย่างไรก็ตาม มีหลาย ๆ ข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติในการ ต่อใบขับขี่ 2565 อย่างเช่น จะต้องมีการ สอบใบขับขี่ ใหม่หรือไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งเราจะมาดูคำตอบในแต่ละประเด็นกัน

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน


           สำหรับผู้ที่จะต่อใบขับขี่โดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ทั้งใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่ หรือ ทำการต่อใบขับขี่ ได้โดยมีเงื่อนไขคือ

1. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถยื่นคำขอต่อใบขับขี่ได้เลย
2. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่
3. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด รวมทั้งต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมด้วย

           สรุปได้ว่าเมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรจะทำการต่อใบขับขี่ให้เรียบร้อยภายในไม่เกิน 1 ปีนั่นเอง

ใบขับขี่หมดอายุค่าปรับเท่าไหร่


           กรณีใบขับขี่หมดอายุ จะไม่มีการเสียค่าปรับจราจรเมื่อไปทำการต่อใบขับขี่ แต่จะมีบทลงโทษหากขับขี่รถในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุ ซึ่งมีอัตราค่าปรับสูงสุดถึง 2,000 บาท

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง


           สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่คือ

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ (แล้วแต่กรณี)

           สามารถอ่านรายละเอียดในการต่อใบขับขี่เพิ่มเติมคลิก ต่อใบขับขี่

ใบขับขี่หมดอายุต่อล่วงหน้าได้หรือไม่


           ในกรณีที่ต้องการต่อใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุ หรือต่อใบขับขี่ล่วงหน้า สามารถทำได้ โดยสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน


ต่อใบขับขี่

          ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ได้ตามปกติทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่ สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือสามารถใช้วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ก็ได้เช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบกเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน เสียค่าปรับหรือไม่ อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:26:27 293,469 อ่าน
TOP