x close

ใบขับขี่หาย 2565 ทำไงดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย

ใบขับขี่หาย คือเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถที่ต้องดำเนินการทำใบขับขี่ใหม่ให้เร็วที่สุด 

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถตามกฎหมายทุกคน เพราะพรบ. จราจรทางบก ระบุไว้ว่า ในการขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย

โดยในกรณีที่ถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงใบขับขี่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่ได้พกใบขับขี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในกรณีรถยนต์สาธารณะหากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ส่วนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 93 วรรคหนึ่งที่ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถหรือผู้ที่มีหน้าที่ขับรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน หากผู้นั้นฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใบขับขี่หาย 2565

ใบขับขี่หาย 2565 ทำยังไง ?

หากทำใบขับขี่หายสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ต้องไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่งได้เลย แต่ถ้ามีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ จะต้องไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานในการขอออกใบขับขี่ใหม่

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งใบขับขี่หาย ต่อใบขับขี่ หรือทำใบขับขี่ใหม่ สามารถจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้เลย

ใบขับขี่หาย ทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้  หากเป็นชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยให้ใช้พาสปอร์ตแทน และหนังสือรับรองที่อยู่

สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์สาธารณะเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมกับใบแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจมาประกอบในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่

ใบขับขี่หาย 2565

ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ เมื่อใบขับขี่หาย

  1. เตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีใบขับขี่รถสาธารณะต้องมีเอกสาร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ ด้วย) และหากเป็นชาวต่างชาติต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่

  2. กรอกข้อมูลและยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง 

  3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ในระบบ

  4. เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแทนใบขับขี่ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท

ใบแทนใบขับขี่คือเอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงมีลักษณะเป็นแบบสมาร์ตการ์ดเช่นเดิม โดยจะมีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม และเมื่อถึงวันหมดอายุต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบขับขี่ พร้อมกับเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอน ส่วนกรณีที่เป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบแทนใบขับขี่ที่มีอายุตลอดชีพเช่นกัน

ใบขับขี่หาย ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ไหม

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ คือ ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง ที่กรมการขนส่งทางบกเริ่มเปิดให้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 20 กันยายน 2562 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence สามารถใช้แสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงให้กับเจ้าหน้าเมื่อถูกเรียกตรวจได้ ซึ่งใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์จะมีวันหมดอายุวันเดียวกับใบขับขี่ฉบับจริง

ใบขับขี่หาย 2565

ทั้งนี้ ปัจจุบันหากใครที่ทำใบขับขี่หาย หรือชำรุดก็สามารถดำเนินการทำใหม่ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องแจ้งความ และที่สำคัญอย่าลืมจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนเข้าใช้บริการที่กรมการขนส่งทางบกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบขับขี่หาย 2565 ทำไงดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย อัปเดตล่าสุด 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14:49:58 373,597 อ่าน
TOP