x close

ใบขับขี่หาย ทำไงดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย

ใบขับขี่หาย คือเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถที่ต้องดำเนินการทำใบขับขี่ใหม่ให้เร็วที่สุด มาดูกันว่าการทำใบขับขี่ใหม่ มีระเบียบขั้นตอนอะไรบ้าง

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถตามกฎหมายทุกคน เพราะพรบ. จราจรทางบก ฉบับล่าสุดซึ่งเพิ่งมีการประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เอง ระบุไว้ว่า ในการขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย

ใบขับขี่หาย

โดยในกรณีที่ถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงใบขับขี่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่ได้พกใบขับขี่ ถือว่ามีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และตามข่าวที่ออกมาทางกรมการขนส่งทางบกก็กำลังอยู่ในระหว่างผลักดันกฎหมายเพิ่มอัตราโทษปรับสูงขึ้นเป็นถึงหลักหมื่นบาทด้วย

นั่นหมายความว่า เมื่อทำใบขับขี่หาย ผู้ขับขี่ควรที่จะต้องรีบดำเนินการให้ได้ใบขับขี่ใหม่ เพื่อที่จะสามารถใช้รถในการเดินทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกระบุไว้ว่าในการขอใบแทนใบขับขี่ กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย จะต้องใช้หลักฐานประกอบคือ เอกสารบันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทว่าตามข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน 1111 ได้ให้รายละเอียดว่า หากเป็นกรณีการขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ และสามารถยื่นคำขอทำใบขับขี่ใหม่ได้เลยที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ
 

และนี่คือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ เมื่อใบขับขี่หาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ใบขับขี่หาย

ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ เมื่อใบขับขี่หาย

  1. เตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีใบขับขี่รถสาธารณะต้องมีเอกสาร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ ด้วย) และหากเป็นชาวต่างชาติต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่
     
  2. กรอกข้อมูลและยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง 
     
  3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ในระบบ
     
  4. เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแทนใบขับขี่ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท

- ใบแทนใบขับขี่คือเอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง จะมีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม และเมื่อถึงวันหมดอายุต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบขับขี่พร้อมกับเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอนถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริงอีกครั้ง แต่กรณีเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบแทนใบขับขี่ที่มีอายุตลอดชีพเช่นกัน
 

ทั้งหมดคือขั้นตอนในการขอใบขับขี่ใหม่ เมื่อทำใบขับขี่หาย และเท่าที่ผู้ใช้รถก็จะสามารถขับขี่สัญจรบนท้องถนนได้อย่างถูกต้อง

ใบขับขี่หาย

ตอบคำถามเมื่อใบขับขี่หาย

ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่

หากต้องการขอใบขับขี่ใหม่ กรณีใบขับขี่รถส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้เลยที่สำนักงานขนส่ง แต่หากเป็นใบขับขี่รถสาธารณะต้องใช้เอกสาร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ ด้วย

ใบขับขี่หายต้องสอบใหม่ไหม

การขอใบแทนใบขับขี่เมื่อทำใบขับขี่หาย ไม่ต้องเข้ารับการสอบใหม่ แต่เมื่อใบแทนใบขับขี่หมดอายุ จะต้องดำเนินการต่อใบขับขี่ใหม่ และต้องเข้าทดสอบตามที่กำหนด

ใบขับขี่หาย ทำใหม่ได้ที่ไหนบ้าง

สามารถยื่นคำร้องขอใบแทนใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องไปยังสำนักงานขนส่งที่ทำใบขับขี่เดิม

ใบขับขี่หาย ทำใหม่เท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการขอใบแทนใบขับขี่คือ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท

กรมการขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการด้านใบขับขี่

หลังจากมีการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อ โควิด 19 กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศงดการให้บริการ ด้าน ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ ในส่วนที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดอบรมใบขับขี่-ทำ-ต่อใบขับขี่ใหม่ ป้องกันโควิด 19

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน 1111

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ใบขับขี่หาย ทำไงดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2564 เวลา 00:18:27 296,137 อ่าน
TOP