x close

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไรดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไรดี หากทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถหาย สามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้เลยหรือเปล่า หากต้องการทำใบขับขี่ใหม่เสียเงินกี่บาท

ใบขับขี่หาย

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่รถต้องมีตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งระบุไว้ว่า ในการขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย

หากถูกเรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงใบขับขี่ หรือไม่ได้พกใบขับขี่ จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นรถยนต์สาธารณะ หากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขับขี่รถมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนผู้ประจำรถหรือผู้ที่มีหน้าที่ขับรถปฏิบัติหน้าที่โยไม่พกใบอนุญาต (เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน) จะโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากทำใบขับขี่หายควรต้องรีบทำใหม่โดยเร็ว

ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไร

หากใบขับขี่หาย หากเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องไปบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย แต่ในกรณีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ยังคงต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบบันทึกนั้นมายืนยันเป็นหลักฐานในการขอออกใบขับขี่สาธารณะใหม่

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทำใบขับขี่ใหม่ ใบขับขี่หาย หรือต่ออายุใบขับขี่ สามารถจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ หรือถ้าไม่จองคิวจะเข้าไปใช้บริการเลย (Walk in) ที่สำนักงานก็ทำได้เช่นกัน

ใบขับขี่หาย ทำใบขับขี่ใหม่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ 

  • บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้  

  • หากเป็นชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยให้ใช้พาสปอร์ตแทน และหนังสือรับรองที่อยู่

สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ได้แก่ 

  • บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้ 

  • ใบแจ้งความหรือใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจมาประกอบในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่

ใบขับขี่หาย

ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ กรณีใบขับขี่หาย

  1. เตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีใบขับขี่รถสาธารณะต้องมีใบลงบันทึกประจำวัน หรือใบแจ้งความด้วย) และหากเป็นชาวต่างชาติต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่

  2. กรอกข้อมูลและยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง 

  3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ในระบบ

  4. เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะออกใบขับขี่ให้ใหม่

ใบขับขี่หายต้องอบรมไหม

          ถ้าหากใบขับขี่เดิมที่หายยังไม่หมดอายุสามารถขอใบขับขี่ใหม่ได้เลยทันทีไม่ต้องผ่านการอบรมใหม่ ยกเว้นใบขับขี่ที่หายไปหมดอายุแล้วหรือหมดอายุพอดีในช่วงที่หาย (ไม่เกิน 1ปี) จะมีขั้นตอนเหมือนการต่อใบขับขี่ปกติ ซึ่งต้องทดสอบร่างกาย ไม่ต้องอบรม

          ส่วนกรณีใบขับขี่หายแล้วปล่อยจนหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และสอบข้อเขียนถึงจะออกบัตรใหม่ได้ หากเกิน 3 ปี ต้องการขอทำใบขับขี่จะมีขั้นตอนเหมือนการทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรก

ใบขับขี่หายเสียเงินกี่บาท

          การขอใบขับขี่ใหม่แทนใบขับขี่เดิมที่หาย (กรณีใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ) จะมีค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท

ใบขับขี่ใหม่จะมีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิมและเมื่อถึงวันหมดอายุต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบขับขี่ พร้อมกับเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอน ส่วนกรณีที่เป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้แบบตลอดชีพเหมือนเดิมเช่นกัน

ใบขับขี่หาย ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ไหม ?

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ คือ ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง ที่กรมการขนส่งทางบกเริ่มเปิดให้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 20 กันยายน 2562 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence สามารถใช้แสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงให้กับเจ้าหน้าเมื่อถูกเรียกตรวจได้ ซึ่งใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์จะมีวันหมดอายุวันเดียวกับใบขับขี่ฉบับจริง

ใบขับขี่หาย

ทั้งนี้ ปัจจุบันหากใครที่ทำใบขับขี่หาย หรือชำรุด สามารถดำเนินการทำใหม่ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องแจ้งความ และที่สำคัญอย่าลืมจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนเข้าใช้บริการที่กรมการขนส่งทางบกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำใบขับขี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบขับขี่หายต้องทำอย่างไรดี ? ต้องแจ้งความหรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย อัปเดตล่าสุด 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:13:17 401,022 อ่าน
TOP