x close

ขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ วันเสาร์-อาทิตย์ รับจำนวนจำกัด

กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการอบรมใบขับขี่เสริมความรู้ให้กับผู้ที่จะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน รับจำนวนจำกัด

อบรมใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะอื่น ๆ ต้องมีก่อนขับขี่รถบนท้องถนน สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ หรือต่อใบขับขี่นั้น ปัจจุบันทางขนส่งได้อำนวยความสะดวกเปิดช่องทางในการเข้ารับบริการได้รวดเร็วขึ้นทั้งการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ การจองคิวต่อใบขับขี่ หรือได้เปิดให้บริการ walk in ต่อใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งแล้ว

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ หรือกำลังจะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งหมด 10 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 251 จะจัดอบรมในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

  • รุ่นที่ 252 จัดอบรมในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 

  • รุ่นที่ 253 จัดอบรมในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 รับสมัครวันที่ 1-10 มีนาคม 2566 

  • รุ่นที่ 254 จัดอบรมในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รับสมัครวันที่ 15-31 มีนาคม 2566 

  • รุ่นที่ 255 จัดอบรมในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566 

  • รุ่นที่ 256 จัดอบรมในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 รับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 

  • รุ่นที่ 257 จัดอบรมในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 

  • รุ่นที่ 258 จัดอบรมในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 

  • รุ่นที่ 259 จัดอบรมในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 รับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 

  • รุ่นที่ 260 จัดอบรมในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 รับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

รายละเอียดการอบรมนั้นจะอบรมในวันเสาร์ โดยใช้หลักสูตรการอบรมแบบเดียวกับผู้ที่ขอรับใบขับขี่ใหม่ในเวลาราชการปกติ 5 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นเข้ารับการทดสอบข้อเขียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

ส่วนในวันอาทิตย์จะเป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล การอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หากผ่านการอบรม สอบข้อเขียน และทดสอบขับรถแล้ว จะได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 105 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อน พร้อมเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน เดินทางมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ วันเสาร์-อาทิตย์ รับจำนวนจำกัด อัปเดตล่าสุด 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:59:03 44,402 อ่าน
TOP