x close

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 อบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ มีวิธีการอย่างไร

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ง่าย ๆ วันนี้เรามีข้อมูลมาฝาก 

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือ เอกสารที่กรมการขนส่งทางบกออกให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการอบรมและทดสอบ รับทราบถึงข้อควรรู้ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ บนท้องถนนได้

ใบขับขี่มีกี่ประเภท

ใบขับขี่ หากแบ่งตามประเภทจะมีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

 • ใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล (บ.) ใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ

 • ใบขับขี่ประเภททุกประเภท (ท.) ใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

นอกจากนี้หากแบ่งตามชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จะแบ่งได้อีก 11 ชนิด นั่นก็คือ 

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน

 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือใบขับขี่สากล

อายุของใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ ทุกชนิดล้วนมีกำหนดอายุของการใช้งาน เช่น สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่จะได้รับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 2 ปี จากนั้นเมื่อดำเนินการต่ออายุใบขับขี่จะได้รับใบขับขี่ชนิด 5 ปี ซึ่งขั้นตอนในการต่ออายุใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า หรือสามารถ walk in มาที่สำนักงานได้เลย เพียงแสดงเอกสารหลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ใบรับรองแพทย์ แต่ใครที่ยังไม่ได้อบรมผ่านระบบออนไลน์มาก็สามารถเข้ารับการอมรมที่สำนักงานได้แล้วเช่นกัน

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ใครอบรมได้บ้าง

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล - รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์

 • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ - รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล - รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว - รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

1. อบรมใบขับขี่ออนไลน์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com เลือกหัวข้อเข้าสู่ระบบ หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้เลือกหัวข้อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. เลือกหัวข้อการอบรมตามประเภทของใบขับขี่ แล้วกดไปที่แบบสอบถามก่อนอบรมได้เลย

3. ทำแบบสอบถามก่อนการอบรม ซึ่งแบบสอบถามจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของใบขับขี่ที่เลือก

4. รับชมวิดีโอในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่ละประเภทของใบขับขี่ ซึ่งในระหว่างการดูวิดีโออบรมจะมีแบบสอบถามขึ้นมาให้ผู้เข้าอบรมได้ทำ และห้ามปิดหรือเร่งให้วิดีโอจบก่อนกำหนด

5. ทำแบบทดสอบหลังอบรม

6. เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผลการอบรมจะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่อบรม

อบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ดำเนินการอย่างไรต่อ

หลังจากที่อบรมใบขับขี่ออนไลน์และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถนำผลการอบรม พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ไปต่อใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ แต่ใครที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังสามารถทำได้ ซึ่งทางขนส่งฯ จะจัดลำดับการให้บริการก่อนผู้ที่ walk in ไปที่สำนักงาน ในวัน เวลาที่เราเลือก

เอกสารที่ต้องใช้ต่ออายุใบขับขี่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ต่ออายุใบขับขี่ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ใบเดิม, ใบรับรองแพทย์ และผลการอบรมทดสอบทางออนไลน์

ทั้งนี้ การอบรมใบขับขี่ออนไลน์สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่ สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ และถึงแม้จะเพิ่มความสะดวกสบาย แต่มีข้อควรระวังที่ผู้เข้าอบรมควรรู้นั่นก็คือ ระหว่างการดูวิดีโออบรมนั้นห้ามปิดหน้าจอ วิดีโอไม่สามารถกดข้ามได้ และที่สำคัญไม่ควรลุกออกจากการรับชม เพราะในระหว่างการอบรมจะมีคำถามเพื่อเป็นการทดสอบด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 อบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ มีวิธีการอย่างไร อัปเดตล่าสุด 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:07:27 16,505 อ่าน
TOP