x close

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ปรับปรนัยใหม่ ลดท่องจำ เน้นเชิงวิเคราะห์มากขึ้น

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนข้อสอบทฤษฎีใหม่ ลดท่องจำป้ายจราจรลง เน้นประเมินความเข้าใจ เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์มากขึ้น

ข้อสอบใบขับขี่ 2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กรมขนส่งทางบก ประกาศปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอสอบใบขับขี่ให้เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ โดยจะเริ่มทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2563

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบปรนัยในขั้นตอนการทดสอบภาคทฤษฎี โดยข้อสอบใหม่จะเป็นแนวเชิงวิเคราะห์ ประเมินความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่ของผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ จากเดิมที่เน้นแค่ทดสอบความจำเกี่ยวกับป้ายจราจรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เท่านั้น

ข้อสอบใบขับขี่ 2563

 โดยลักษณะข้อสอบยังคงเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เหมือนเดิม โดยมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวจาก 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการสุ่มคำถามจำนวน 50 ข้อ จากฐานข้อมูลทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งผู้ขอรับใบขับขี่ต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 (ตอบถูก 45 ข้อ จากคำถามทั้งหมด 50 ข้อ)

ข้อสอบใบขับขี่ 2563

ข้อสอบใบขับขี่เก่าแบบท่องจำป้ายจราจร จะถูกปรับลดสัดส่วนให้เหลือเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80-90 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นเนื้อหาข้อสอบใหม่ เพื่อประเมินการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดสถานการณ์กรณีฉุกเฉินบนท้องถนนของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า "ทุกขั้นตอนกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น การเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาข้อสอบจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการประเมินความรู้ความเข้าใจการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยเท่านั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย"

ข้อสอบใบขับขี่ใหม่จะเริ่มทยอยนำเข้าระบบตั้งแต่วันนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 สำหรับคนที่ต้องการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์, สอบใบขับขี่รถยนต์ใหม่ หรือต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี จะต้องทำการจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าก่อน ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือรับคิวผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก และแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้เลย

ภาพและข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ปรับปรนัยใหม่ ลดท่องจำ เน้นเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:57:01 18,993 อ่าน
TOP