x close

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ตรวจสภาพรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ทำได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ อายุกี่ปีถึงต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี ตรวจได้ที่ไหน ราคาเท่าไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน 

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ

ปัจจุบันนี้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หลายคนจำเป็นต้องมีไว้ครอบครองเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทั่วไปในการบำรุงรักษาแล้ว แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการต่อภาษี หรือเสียภาษีประจำปี หากยังเป็นรถใหม่ที่เพิ่งจะใช้งานไม่นานก็สามารถดำเนินการเสียภาษีประจำปีได้เลย 

แต่เมื่อใดที่รถยนต์มีอายุใช้งานครบ 7 ปี หรือ 5 ปี สำหรับมอเตอร์ไซค์ นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีทุกครั้ง ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่ไหน มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ให้แล้ว

ทำไมต้องตรวจสภาพรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ก่อนเสียภาษี

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ระบุไว้ว่า รถที่จะนำมาใช้งานบนถนนหรือนำมาจดทะเบียนจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมสำหรับการขับขี่ใช้งาน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย

อายุการใช้งานของรถยน์-มอเตอร์ไซค์นับอย่างไร

การนับอายุการใช้งานของรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ทำการจดทะเบียนในครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) ให้นับเป็น 1 ปี ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของเราจดทะเบียนเมื่อปี 2558 จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ในปี 2565 ถึงจะดำเนินการชำระภาษีประจำปีได้นั่นเอง

รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี

รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพก่อนทำการต่อภาษี ได้แก่ 

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ

ตรวจสภาพรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ เช็กอะไรบ้าง

การตรวจสภาพรถยนต์ คือ การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์คันนั้น ๆ ว่าตรงกับในสมุดคู่มือประจำตัวรถหรือเล่มทะเบียนหรือไม่ พร้อมกับการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของตัวรถทั้งภายในและภายนอก เช่น

รถยนต์

ภายในรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, พวงมาลัย
 • มาตรวัด, ไฟสัญญาณ
 • สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณ, แตรสัญญาณ
 • กระจกกันลมหน้า-หลัง
 • ที่นั่งผู้ขับ, ที่นั่งผู้โดยสาร
 • เข็มขัดนิรภัย
 • อุปกรณ์ปัดและฉีดทำความสะอาดกระจกกันลมหน้า

ภายนอกรถ

 • โคมไฟหน้า ไฟต่ำ ไฟหรี่
 • โคมไฟเลี้ยว
 • กันชน
 • บังโคลน
 • โครงสร้างและตัวถัง
 • สี
 • ประตู
 • กระจกด้านข้าง
 • โคมไฟท้าย
 • โคมไฟถอยหลัง
 • โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
 • กันชนท้าย
 • อุปกรณ์สะท้อนแสง

การตรวจใต้ท้องรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, กลไกบังคับเลี้ยว
 • โช้คอัพ, สปริง, แหนบ 
 • เพลาล้อ
 • อุปกรณ์ระบบห้ามล้อ
 • โครงสร้างตัวถัง
 • ระบบส่งกำลัง, คลัตช์, เกียร์, เพลากลาง, เฟืองท้าย
 • ระบบไอเสีย, เครื่องระงับเสียง
 • แท่นเครื่อง, ยางแท่นเครื่อง
 • อุปกรณ์ขจัดมลพิษ (Catalytic Converter)
 • ระบบเชื้อเพลิง, ท่อส่งเชื้อเพลิง, ท่อส่งก๊าซ

มอเตอร์ไซค์

 • ลักษณะทางกายภาพ สภาพโดยรวมของตัวรถ ชุดสี แฟริ่ง กระจกข้าง ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่

 • ระบบไฟส่องสว่าง ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก และไฟเลี้ยว

 • เสียงแตร

 • ระบบเบรก

 • ค่าการปล่อยไอเสียว่าเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ

ตรวจสภาพรถที่ไหนได้บ้าง

สำหรับสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ สามารถดำเนินการได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือที่กรมการขนส่งทางบกก็ได้เช่นกัน แต่ก็มีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บางประเภทที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถตรวจสภาพได้ ได้แก่

 • รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง 
   
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวถังหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น มีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือเลขตัวถังจางจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
   
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไป
   
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนหรือเสียภาษีเกิน 1 ปี
   
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
   
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า กป-12345, กปค-1234 ซึ่งรถคันดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำไปเสียภาษีประจำปี
   

สำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เข้าข่ายดังกล่าว จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ตรวจสภาพรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นั้น ใช้เพียงแค่สมุดคู่มือประจำตัวรถฉบับจริง หรือสำเนาคู่มือประจำตัวรถ พร้อมกับรถที่ต้องการตรวจสภาพ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ

 • รถมอเตอร์ไซค์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

หากตรวจสภาพรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

กรณีที่นำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสภาพ แล้วสถานตรวจสภาพรถแจ้งว่ารถของเราไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการชำรุดของอุปกรณ์บางอย่าง เจ้าของรถต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แล้วนำมาตรวจใหม่ภายใน 15 วัน จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าเกิน 15 วัน หรือเปลี่ยนสถานที่ตรวจสภาพรถใหม่ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนเต็ม

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้รถที่มีอายุการใช้งานถึงระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีประจำปีนั้น เป็นการตรวจสอบยืนยันว่ารถมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเอง สามารถจองทะเบียนรถได้ที่นี่นะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ตรวจสภาพรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ทำได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14:35:29 181,658 อ่าน
TOP