x close

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เรื่องหมู ๆ ที่คุณก็ทำเองได้

         เรื่องเอกสารราชการมันเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัว นักขับหน้าใหม่ก็มักจะประสบปัญหาเรื่องเอกสารเกี่ยวกับรถอย่าง ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? ราคาเท่าไหร่ ? เราจึงขอนำความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ มาบอกต่อครับ
          พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร ?

          พ.ร.บ. คือทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2522 ให้ทุกคันต้องมีโดยจะคุ้มครองแค่ "บุคคล" เท่านั้น

          พ.ร.บ.รถยนต์ มีความสำคัญอย่างไร ?

          เนื่องจากเป็นประกันชนิดหนึ่งจึงสามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 

1. ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
2. ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
3. ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน

          ถ้าไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ จะต้องเสียอะไรบ้าง ?

          มีโทษปรับเนื่องจากไม่แสดง พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่เกิน 1,000 บาทและหากเราไม่ได้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

          ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องทำอย่างไร ?

          พ.ร.บ.รถยนต์จะทำควบคู่ไปกับการต่อทะเบียนรถ เอกสารที่ต้องเตรียมมีแค่สำเนาทะเบียนและบัตรประชาชน 1 ใบ มีบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับทำ โดยสามารถไปต่อได้ที่กรมขนส่งในแต่ละจังหวัด

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

           แต่ในยุคใหม่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น โดยเราสามารถ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์และทะเบียนรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่ง www.dlte-serv.in.th

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

           ลงทะเบียนตามจริงเพื่อรับ พ.ร.บ.รถยนต์ และ ทะเบียนรถยนต์ ทางไปรษณีย์

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

           กรอกข้อมูลประเภทรถ ทะเบียนรถ และผู้ครอบครองตามทะเบียนรถ

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

           สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที หรือนำ reference no. พร้อมจำนวนเงินที่ต้องชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารและร้านสะดวกซื้อตามรูป

          เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ทางกรมขนส่งจะส่ง พ.ร.บ.รถยนต์ และ ทะเบียนรถยนต์ ทางไปรษณีย์มาที่บ้านภายใน 7 วัน

          ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

1.รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์
ลำดับ

ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์

การใช้รถยนต์

รหัส

ส่วนบุคคล 
(บาท/ปี)

รหัส

รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ
(บาท/ปี)

 

 

 

 

1.

รถจักรยานยนต์

1.30

 

2.30  3.30

 

 

1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี.

 

150

 

150

 

1.2  เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี.

 

300

 

350

 

1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี.

 

400

 

400

 

1.4 เกิน 150 ซี.ซี.

 

600

 

600

2.

รถสามล้อเครื่อง

1.70

 

2.70  3.70

 

 

2.1 ในเขต กทม.

 

720

 

1,440

 

2.2 นอกเขต กทม.

 

400

 

400

3.

รถสกายแล็บ

1.71

400

2.71  3.71

400

4.

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

1.10

600

2.10  3.10

1,900

5.

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง

1.20

 

2.20  3.20

 

 

5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

 

1,100

 

2,320

 

5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

 

2,050

 

3,480

 

5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

 

3,200

 

6,660

 

5.4 เกิน 40 ที่นั่ง

 

3,740

 

7,520

 

รถยนต์โดยสารหมวด 4

 

 

 

 

 

(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)

 

 

 

 

 

5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

 

-

 

1,580

 

5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

 

-

 

2,260

 

5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

 

-

 

3,810

 

5.8 เกิน 40 ที่นั่ง

 

-

 

4,630

6.

รถยนต์บรรทุก

1.40

 

2.40  3.40

 

 

6.1 น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน

 

900

 

1,760

 

6.2 น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน

 

1,220

 

1,830

 

6.3 น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน

 

1,310

 

1,980

 

6.4 น้ำหนัก เกิน 12 ตัน

 

1,700

 

2,530

7.

รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด

1.42

 

2.42  3.42

 

 

ขนานน้ำหนักรวม

 

 

 

 

 

7.1 ไม่เกิน 12 ตัน

 

1,680

 

1,980

 

7.2 เกิน 12 ตัน

 

2,320

 

3,060

8.

หัวรถลากจูง

1.50

2,370

2.50  3.50

3,160

9.

รถพ่วง

1.60

600

2.60  3.60

  600

10.

รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์)

4.01

 

1,530

 

11.

รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

4.06

 

     90

 

12.

รถยนต์ประเภทอื่น ๆ

4.07

 

   770

 


2.รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ลำดับ

ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์

การใช้รถยนต์

รหัส

ส่วนบุคคล 
(บาท/ปี)

รหัส

รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ
(บาท/ปี)

 

 

 

 

1.

รถจักรยานยนต์

1.30E

300

2.30E  3.30E

350

2.

รถสามล้อ

1.70E

500

2.70E  3.70E

1,440

3.

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

1.10E

600

2.10E  3.20E

1,900          ทั้งนี้เมื่อไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์กับตัวแทนประกันต่าง ๆ ก็จะมีส่วนลดทำให้ราคาถูกกว่าที่กฎหมายกำหนด แน่นอนส่วนจะลดมากลดน้อยก็แล้วแต่ประกันครับ

          การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งนักขับหน้าใหม่หลาย ๆ ท่านอาจโยนภาระนี้ให้ไฟแนนซ์จัดการ และเสียค่าบริการตั้งแต่ 100-500 บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้การ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์และการต่อทะเบียนรถ นั้นทำปีละครั้งหากมีเอกสารพร้อม รู้ขั้นตอนแล้ว ไปทำที่ขนส่งไม่เกิน 1 ชม. ก็เสร็จ หรือผู้ไม่มีเวลาก็จัดการต่อได้ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่ง www.dlte-serv.in.th รับรองคุ้มค่ากว่าที่จะไปเสียเงินรับบริการแน่นอนครับ

พ.ร.บ. แบบเก่า
พ.ร.บ. แบบเก่า
    
พ.ร.บ. แบบใหม่
พ.ร.บ. แบบใหม่
ภาพประกอบจาก dlte-serv, my-insure, acsbroker และ facebook เอสพีซีอาร์    
             สนใจให้รีวิว รถใหม่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ Test Drive วิดีโอโปรโมต และ Content & Social Marketing คลิกเลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เรื่องหมู ๆ ที่คุณก็ทำเองได้ อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:26:48 504,458 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP