x close

ดอกเบี้ยรถมือสองแพงกว่าป้ายแดงจริงหรือไม่ เลือกแบบไหนคุ้มกว่า ?

ดอกเบี้ยรถมือสอง คิดยังไง เมื่อเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงแล้วแพงกว่าจริงหรือไม่ แล้วแบบไหนคุ้มกว่ากัน

ดอกเบี้ยรถมือสอง

ข้อดีของการซื้อรถมือสอง คือ หากเป็นรถยนต์รุ่นเดียวกันจะมีราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงค่อนข้างมาก ทำให้รถมือสองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจหากต้องการความประหยัดในแง่ของราคา โดยเฉพาะเมื่อซื้อเงินสด แต่ในกรณีที่ต้องซื้อรถมือสองด้วยเงินผ่อนนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยแพงกว่ารถมือหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ว่า ทำไมรถมือสองต้องคิดดอกเบี้ยสูงกว่า สถาบันการเงินเขาคิดอย่างไรไปดูกัน

ดอกเบี้ยรถมือสอง คิดยังไง ทำไมแพงกว่ารถใหม่

ปกติแล้วรถมือสองคิดดอกเบี้ยสูงกว่ารถป้ายแดงเกือบเท่าตัว โดยมาจากเหตุผลหลัก ๆ คือ รถมือสองซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วมีโอกาสต้องซ่อมแซมหรือเกิดปัญหามากกว่ารถใหม่ ทำให้ผู้เช่าซื้อต้องมีภาระเพิ่มจนอาจกระทบต่อการผ่อนชำระ

นอกจากนี้รถมือสองยังมีค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน ซึ่งสถาบันการเงินถือว่าสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงสูง ต่างจากรถใหม่ที่เป็นรถสภาพใหม่ ไม่เคยถูกใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษาจุกจิกมากเท่ารถมือสอง ทำให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดดอกเบี้ยน้อยลง

ดังนั้น ดอกเบี้ยรถมือสองจึงแพงกว่ารถป้ายแดง นอกจากนี้จะคิดหลังจากรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้าไปกับราคารถ เช่น รถมือสองราคา 100,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่รวมภาษีแล้วคือ 107,000 บาท ต่างจากรถใหม่ที่จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อรถมือสองหรือรถใหม่ป้ายแดง ควรคำนวณยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย เปรียบเทียบว่ามีส่วนต่างของราคาระหว่างรถมือสองกับรถป้ายแดงมากน้อยแค่ไหน หากต่างกันไม่มาก ในกรณีที่เป็นรถรุ่นเดียวกันกับรถป้ายแดง อาจคุ้มค่ากว่าทั้งในแง่ของความใหม่ แต่หากเป็นรถคนละรุ่น ควรพิจารณาคุณสมบัติในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร่วมด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้รถยนต์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดอกเบี้ยรถมือสองแพงกว่าป้ายแดงจริงหรือไม่ เลือกแบบไหนคุ้มกว่า ? อัปเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:28:25
TOP