x close

ปรับขึ้นค่าทางด่วน เริ่ม 1 มีนาคม นี้ เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

ปรับขึ้นค่าทางด่วนเส้นรามอินทรา-อาจณรงค์ และ ทางพิเศษฉลองรัช อีกราว 10% เริ่ม 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 

ทางด่วนปรับราคา

ภาพจาก : shutterstock.com / John And Penny

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช หรือ รามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถยนต์ทุกประเภท โดยเป็นการคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์)

 • รถยนต์ 4 ล้อ จากราคาเดิม 40 บาท เพิ่มเป็น 45 บาท

 • รถบรรทุกหรือโดยสาร 6-10 ล้อ จากราคาเดิม 60 บาท เพิ่มเป็น 65 บาท

 • รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ จากราคาเดิม 80 บาท เพิ่มเป็น 90 บาท

ทั้งนี้ ด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 รถยนต์ 4 ล้อ ไม่ปรับราคาเพิ่ม แต่ในส่วนของรถ 6-10 ล้อ ปรับเพิ่ม 5 บาท (เป็น 35 บาท) และรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเพิ่ม 5 บาท (เป็น 45 บาท) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

 • รถยนต์ 4 ล้อ

  • ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร ใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม

  • ระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

 • รถบรรทุกหรือโดยสาร 6-10 ล้อ

  • ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร ปรับขึ้น 5 บาท

  • ระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยจะคิดตามระยะทาง

 • รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ

  • ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร ปรับขึ้น 5 บาท

  • ระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยจะคิดตามระยะทาง

ดูรายละเอียดค่าทางด่วนใหม่ในแต่ละด่าน ทั้งขาออกและขาเข้า คลิกที่นี่

ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ที่จะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนทุก 5 ปี ซึ่งได้มีการชะลอการปรับราคาตามสัญญา จากเดิมวันที่ 1 กันยายน 2566 มาเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2567 

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้รถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปรับขึ้นค่าทางด่วน เริ่ม 1 มีนาคม นี้ เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:01:57 26,524 อ่าน
TOP