x close

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2567 เสียกี่บาท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2567 เสียค่าใช้จ่ายกี่บาท ทั้งแบบทำใบขับขี่ใหม่ รวมถึงต่อใบขับขี่ประเภทชั่วคราวเป็นใบขับขี่ประเภท 5 ปี และต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุก ๆ 5 ปี เช็กเลย  

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566

รวมค่าธรรมเนียม ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ปี 2567 หรือสำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งจะได้ใบขับขี่ประเภทชั่วคราวมีอายุ 2 ปี และต่อใบขับขี่จากประเภทชั่วคราวเป็น 5 ปี รวมถึงการต่อใบขับขี่ทุก ๆ 5 ปี หรือถ้าหากจะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะต้องเสียค่าใช้จ่ายกี่บาท

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2567 เสียกี่บาท

 • ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 2 ปี เสียค่าธรรมเนียม+คำขอ 105 บาท

 • ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี เสียค่าธรรมเนียม+คำขอ 255 บาท

 • ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี เสียค่าธรรมเนียม+คำขอ 155 บาท

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2567 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ละประเภทแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

 • ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว
  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • ใบรับรองแพทย์

 • ต่อใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากชั่วคราวเป็น 5 ปี
  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • ใบรับรองแพทย์

  • ใบขับขี่เดิม

 • ต่อใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี เป็น 5 ปี
  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • ใบขับขี่เดิม

*ยกเว้นกรณีใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องอายุเท่าไหร่

ผู้ที่สามารถขอทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ หรือใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคลประเภทชั่วคราวมีอายุ 2 ปี แต่เมื่อครบ 1 ปีแรกแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ได้เลย

ส่วนการขอใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวมาก่อนแล้วเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2567 เสียกี่บาท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:32:03 54,322 อ่าน
TOP