x close

ขับรถชนหมาใครเป็นฝ่ายผิด เคลมประกันได้ไหม

ขับรถชนหมาใครผิด เจ้าของรถ หรือเจ้าของหมา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย และถ้าหากรถยนต์มีประกันจะคุ้มครองกรณีนี้ด้วยหรือไม่

ขับรถชนหมา

หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ขับรถชนหมา หรือขับรถชนแมว แม้จะไม่ได้ตั้งใจ ใครจะเป็นฝ่ายผิด ระหว่างเจ้าของรถกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเรื่องนี้อาจเกิดข้อถกเถียงบานปลายขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อมีความเสียหายไม่ว่าจะรถยนต์ หรือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ แต่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่ และกรณีถ้ามีประกันรถยนต์สามารถเคลมได้ไหม

ขับรถชนหมา ขับรถชนแมว หรือสัตว์เลี้ยงบนถนนสาธารณะ ใครผิด ?

หากขับรถชนหมา ขับรถชนแมว หรือสัตว์เลี้ยงบนถนนสาธารณะ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงแทนเจ้าของถือว่ามีความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

นอกจากนี้ หากเกิดความเสียหายเพราะสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั้น ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้เลี้ยงใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้ว

โดยกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ซึ่งระบุว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

ขับรถชนหมา

ดังนั้น หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นบนถนนโดยไม่ดูแลให้ดีจนเกิดอุบัติเหตุรถชนสัตว์เลี้ยง เจ้าของหรือผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นฝ่ายผิด หากมีความเสียหายเจ้าของรถสามารถเรียกร้องกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือผู้ดูแลได้

อย่างไรก็ตาม หากมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ขับรถมีเจตนาขับรถชนสัตว์เลี้ยง ผู้ขับขี่จะมีความผิดทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ในทางกลับกัน หากขับรถชนหมา หรือสัตว์เลี้ยง บนถนนที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล บนทางเท้า เจ้าของรถยนต์หรือผู้ขับขี่ถือว่าเป็นฝ่ายผิด และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ขับรถชนสุนัขเคลมประกันได้ไหม

สำหรับผู้ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 หากขับรถชนหมาทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของบนถนนสาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนบุคคล สามารถเคลมประกันได้ในทุกกรณี โดยในส่วนที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ประกันจะดำเนินการเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือผู้ดูแลเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องมีหน้าที่ดูแลน้องหมา น้องแมว ไม่ให้วิ่งเล่นบนถนนสาธารณะ หรือกีดขวางการจราจร ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องเป็นฝ่ายผิดและรับผิดชอบ แต่ผู้ขับขี่รถก็ควรต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัย และหากมีเจตนาขับรถชนหมา หรือสัตว์เลี้ยง ถือว่ามีความผิดได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขับรถชนหมาใครเป็นฝ่ายผิด เคลมประกันได้ไหม อัปเดตล่าสุด 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16:27:12 21,900 อ่าน
TOP