x close

ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียนได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน เพราะเลขสวยถูกใจอยากเก็บไว้ใช้ต่อ สามารถทำได้และต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับผู้ซื้อภายหลัง  ส่วนวิธีการเป็นอย่างไรไปดูกัน  

ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน

เมื่อต้องขายรถเก่าแต่ป้ายทะเบียนติดรถนั้นบังเอิญเป็นเลขสวย เลขมงคล มีมูลค่า หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ และอยากเก็บไว้ใช้ต่อกับรถคันอื่น ก็สามารถทำได้ แต่การขายรถแต่ไม่ขายทะเบียนอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น ส่วนจะต้องดำเนินการรวมถึงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับผู้ซื้อที่จะตามมาภายหลังได้อย่างไร เช็กเลย

ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียนต้องทำอย่างไร

หากไม่ใช่ป้ายทะเบียนประมูลจะไม่สามารถถือลอยได้ กล่าวคือ ป้ายทะเบียนรถจะต้องสวมติดอยู่กับรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์เสมอ ดังนั้น หากต้องการขายรถแต่ไม่ให้ทะเบียน เพราะจะเก็บป้ายทะเบียนของรถคันที่ขายไว้ใช้ต่อกับรถคันใดก็ตาม เจ้าของรถจะต้องทำการสลับป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกาศขาย

สลับป้ายทะเบียนรถต้องทำอย่างไร

การสลับป้ายทะเบียนรถยนต์ก่อนการขาย นั่นหมายความว่าผู้ขายต้องมีหรือหารถอีกคันมาสลับป้ายทะเบียนให้ได้เสียก่อน เพราะทะเบียนรถยนต์ (ยกเว้นป้ายประมูล) ไม่สามารถถือลอยได้ โดยถ้ารถทั้งสองคันจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน สามารถไปดำเนินการสลับป้ายทะเบียนได้เลย แต่ในกรณีรถคันที่จะสลับทะเบียนอยู่ต่างพื้นที่กัน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ขนส่งเสียก่อน (อาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้)

สลับป้ายทะเบียนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารในการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ต้องใช้ มีดังนี้

  • เล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมสำเนา

  • บัตรประจำประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของเจ้าของรถ

  • แผ่นป้ายทะเบียนเดิม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจด้วย นอกจากนี้ในการขอสลับป้ายทะเบียน ภาษีรถยนต์ประจำปีต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากภาษีเหลือน้อยกว่า 30 วันจะต้องชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

สลับป้ายทะเบียนรถมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

  • ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท

  • ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท

ข้อควรระวังในการขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน

แม้เจ้าของรถจะสามารถขายรถแต่ไม่ขายทะเบียนได้ด้วยวิธีสลับป้าย แต่มีข้อที่ควรระวังคือ ในการบอกขาย หรือประกาศขาย ไม่ควรใช้รูปรถที่สวมป้ายทะเบียนที่ไม่ต้องการให้ไปกับรถ แต่ถ้าจะใช้รูปรถที่สวมป้ายทะเบียน หรือมีผู้ซื้อมาดูรถที่ยังสวมป้ายทะเบียนนั้นอยู่ ควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าไม่ให้เลขทะเบียน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ผิดข้อตกลง และเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายไม่มีรถมาสลับป้ายทะเบียนและมีความจำเป็นต้องขายรถจริง ๆ อาจเลือกวิธีขายป้ายทะเบียนรถ หรืออาจขายรถพร้อมทะเบียนโดยบวกราคาทะเบียนเพิ่ม แต่จะทำได้เฉพาะกรณีที่ป้ายรถมีมูลค่าจริง ๆ เช่น เลขตัวเดียว เลขคู่ เลขตอง เลขหาบ เลยเรียง หรือเลขที่มีความหมายทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องกับป้ายทะเบียนรถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียนได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:38:05 15,557 อ่าน
TOP