x close

ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ปรับเท่าไหร่ คนแจ้งได้ส่วนแบ่งกี่บาท

ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ปรับเท่าไหร่ และถ้าหากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดได้จะได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับกี่บาท

ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

ภาพจาก : shutterstock.com / artapartment

การขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายจราจรและยังมีความผิดในคดีอาญา ซึ่งเป็นความผิด 2 กระทง จะต้องเสียค่าปรับสูงสุดเท่าไหร่ นอกจากนี้หากพบเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางไหน และจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับกี่บาท

ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ปรับเท่าไหร่

การขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าถือว่าเป็นความผิดในคดีจราจรทางบกและคดีอาญา โดยความผิดในคดีจราจรทางบกมีโทษปรับตั้งแต่ 400 ถึง 1,000 บาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (7) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

สำหรับในส่วนของคดีอาญา การขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้ามีโทษปรับ 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17(2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้เท่านั้น

แจ้งเบาะแสคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าได้ช่องทางไหน

หากพบเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า รวมถึงจอดรถบนทางเท้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ และสามารถติดตามผลการดำเนินการได้ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

แจ้งเบาะแสคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าได้ส่วนแบ่งค่าปรับกี่บาท

ผู้ที่แจ้งเบาะแสคนขี่หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากมีการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับที่ปรับจากผู้กระทำความผิด

บทความที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์

ขอบคุณข้อมูลจาก : moj.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ปรับเท่าไหร่ คนแจ้งได้ส่วนแบ่งกี่บาท อัปเดตล่าสุด 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:59:01 28,236 อ่าน
TOP