x close

ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท โดนตำรวจจับปรับเท่าไหร่

ใบขับขี่ผิดประเภท ปรับเท่าไหร่ ความผิดจะน้อยกว่าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือไม่พกใบขับขี่ รวมถึงพกใบขับขี่หมดอายุหรือไม่

ใบขับขี่ผิดประเภทปรับเท่าไร

ภาพจาก : shutterstock.com / CatwalkPhotos

มีใบขับขี่ แต่ขับรถไม่ตรงกับประเภทของใบขับขี่ มีความผิดน้อยกว่าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่หรือไม่ เพราะหลายคนอาจมีความเชื่อว่าการใช้ใบขับขี่ผิดประเภทอาจมีโทษปรับน้อยกว่าการไม่มีใบขับขี่ เช่น ใช้ใบขับขี่รถยนต์ แทนใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ แต่จริง ๆ แล้วหากโดนตำรวจจับข้อหาใช้ใบขับขี่ผิดประเภท ปรับเท่าไหร่ จะน้อยหรือมากกว่าการขับรถโดยไม่มีขับขี่จริงหรือไม่ ไปหาคำตอบกัน

ใบขับขี่ผิดประเภท ปรับเท่าไหร่

การใช้ใบขับขี่ผิดประเภท หรือมีใบขับขี่แต่ไม่ตรงกับประเภทรถที่ขับ หากโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบ จะถือว่าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ และมีความผิดในข้อหาเดียวกับการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตาม

สำหรับโทษปรับของการขับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีใบขับขี่ จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีรถยนต์สาธารณะ หากผู้ประกอบการให้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่ขับรถยนต์สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนผู้ที่ขับรถสาธารณะที่ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถโดยใบขับขี่หมดอายุ รวมถึงใบขับขี่ที่ถูกสั่งพักใช้ ถูกเพิกถอน ถูกยึดใบขับขี่ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ไม่พกใบขับขี่ ปรับเท่าไหร่

การไม่พกใบขับขี่ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้ขณะขับขี่รถ ไม่ว่าจะเป็นตัวจริง สำเนา หรือสิ่งที่จะแสดงหลักฐานถึงการได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท คล้ายกับการไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถ เพียงแต่จะไม่มีโทษจำคุก

สรุปคือ การใช้ใบขับขี่ผิดประเภท เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถือว่าขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากประเภทของใบขับขี่นั้นไม่ตรงกับประเภทรถที่ขับขี่ หากโดนเรียกตรวจก็จะมีความผิดเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : justicechannel.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท โดนตำรวจจับปรับเท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:40:13 20,025 อ่าน
TOP