x close

ไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไร 2565 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ขับรถยนต์ไม่มีใบขับขี่ ไม่พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ จะมีความผิดอย่างไรบ้าง หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไหร่

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ เนื่องจากผ่านการอบรมและทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ตามแต่ประเภทของใบขับขี่ นั้น ๆ บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ใบขับขี่เมื่อได้มาแล้วควรพกติดตัวเสมอ เพราะหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วเราไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ก็จะมีความผิด เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้งานใบขับขี่หมดอายุ หรือไม่มีใบอนุญาตขับรถ แต่จะมีโทษอะไรบ้าง ต้องเสียค่าปรับเท่าไร มาดูกัน

ใบขับขี่ มีกี่ประเภท ?

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 • ประเภท ส่วนบุคคล (บ.) จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล หรือรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ
 • ประเภท ทุกประเภท (ท.) จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

ใบขับขี่มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ?

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาติขับรถหากแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน จะมีถึง 11 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

 1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

 4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน

 9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

 10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

 11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือ ใบขับขี่สากล

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ไม่พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ มีความผิดไหม ?

การขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ย่อมมีความผิดอยู่แล้ว เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่พกติดตัวไว้ หรือปล่อยให้ใบอนุญาตนั้นหมดอายุก็จะมีความผิดเช่นกัน โดยกฎหมายมีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือใบขับขี่ซึ่งมี 2 ฉบับ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป

 • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์

ไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไหร่

ภาพจาก : shutterstock.com / Awirut Somsanguan

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ มีความผิดอย่างไร

หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในกรณีรถยนต์สาธารณะหากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ส่วนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 93 วรรคหนึ่งที่ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถหรือผู้ที่มีหน้าที่ขับรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน หากผู้นั้นฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ไม่พกใบขับขี่ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้

ขณะขับขี่รถหากไม่ได้พกใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวจริง สำเนา หรือสิ่งที่จะแสดงหลักฐานถึงการได้รับใบอนุญาตขับขี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ขับรถโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ

ผู้ใดขับรถในขณะที่ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุ อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ เราควรตรวจสอบวันหมดอายุของใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถว่าหมดเมื่อใด จะได้ไม่หลงลืมและรีบดำเนินการต่อใบขับขี่ นอกจากนี้ ผู้ที่ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่มีใบขับขี่ ควรรีบดำเนินการทำใบขับขี่ให้เรียบร้อย จะได้ไม่มีความผิดหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และที่สำคัญจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือกฎหมายจราจรต่าง ๆ อีกด้วย

ซึ่งสามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทางเว็บไซต์ โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th, ratchakitcha.soc.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไร 2565 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:15:26 67,224 อ่าน
TOP