x close

ตัดคะแนนใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้แล้วใน 20 ฐานความผิด คะแนนเหลือ 0 ห้ามขับรถ 90 วัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มใช้ระบบตัดคะแนนใบขับขี่ หรือตัดคะแนนความประพฤติใน 20 ฐานความผิด หากคะแนนเหลือ 0 พักใช้ใบขับขี่ 90 วัน ค้างจ่ายใบสั่งโดนตัดคะแนนด้วย

ตัดแต้มใบขับขี่

ภาพจาก : shutterstock.com / ferdyboy

มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับระบบ ตัดคะแนนใบขับขี่ หรือ ตัดคะแนนความประพฤติ ของผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตาม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างวินัยจราจรที่ดี ซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการตัดคะแนนใบขับขี่ ดังนี้

1. ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ต้องมีใบขับขี่ ซึ่งแต่ละคนจะมีคนละ 12 คะแนน

2. การตัดคะแนนจะสามารถถูกตัดได้ตั้งแต่ 1-4 คะแนน ขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  • ตัด 1 คะแนน คือ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง, ไม่ติดภาษี

  • ตัด 2 คะแนน คือ ขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

  • ตัด 3 คะแนน คือ ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา, ขับรถชนแล้วหนี

  • ตัด 4 คะแนน คือ เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

นอกจากนี้เกณฑ์การตัดคะแนนยังรวมไปถึงกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนด เช่น ใบสั่งที่ได้รับจากการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง, จอดในที่ห้ามจอด, ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

3. หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประภท) เป็นเวลา 90 วัน และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

4. การคืนคะแนน คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยจะได้รับคืนเพียง 8 คะแนน 

นอกจากนี้ในส่วนของการคืนคะแนนยังสามารถทำได้โดยเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมี 2 กรณี 

  • กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง
  • กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ 

เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : เช็กคะแนนใบขับขี่ คะแนนถูกตัด อยากได้คืนต้องทำอย่างไร ?

ตัดแต้มใบขับขี่

ภาพจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถทุกชนิด สามารถตรวจสอบคะแนน สถานะของใบขับขี่ หรือใบสั่งที่ค้างชำระ ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ptm.police.go.th หรือแอปพลิเคชัน ขับดี

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, thaigov.go.th
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตัดคะแนนใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้แล้วใน 20 ฐานความผิด คะแนนเหลือ 0 ห้ามขับรถ 90 วัน อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:08:55 52,695 อ่าน
TOP