x close

ใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน โดยที่ยังไม่จดทะเบียน จะเป็นอะไรไหม ?

ใช้รถป้ายแดงขับขี่บนท้องถนนเกิน 30 วัน แล้วยังไม่ได้ไปจดทะเบียน จะเป็นอะไรไหม วันนี้เรามีคำตอบ 

รถป้ายแดง

รถป้ายแดง หรือรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนสีแดง ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวที่ได้มาเมื่อซื้อรถใหม่ และในทางกฎหมายไม่สามารถนำป้ายแดงมาวิ่งใช้งานแบบรถป้ายขาวได้ แต่ทั้งนี้ มีการอนุโลม (ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ) ให้รถใหม่ออกจากโชว์รูมสามารถใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วัน ขณะรอการเปลี่ยนเป็นป้ายขาว ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ส่วนจะมีอะไรบ้างที่ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องรู้ และหากใช้งานป้ายแดงเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมีโทษอย่างไรบ้าง

ป้ายแดง คืออะไร

ป้ายแดงคือ ป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถใช้ติดรถเพื่อนำส่งแก่ลูกค้า หรือเพื่อนำไปซ่อมแซมเท่านั้น ในทางกฎหมายแล้วไม่สามารถนำไปขับใช้งานปกติได้ แต่ได้มีการอนุโลมให้ผู้ซื้อสามารถใช้รถป้ายแดงระหว่างการขอเปลี่ยนเป็นป้ายขาวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ คือ

  • ต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ
  • ใช้ได้เฉพาะในจังหวัดที่ระบุไว้ตามป้ายทะเบียนเท่านั้น
  • สามารถขับขี่บนถนนได้เฉพาะเวลา 06.00 - 18.00 น.เท่านั้น (อนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน 20.00 น.) และทุกครั้งต้องพกสมุดคู่มือประจำรถ รวมถึงกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็กได้ตลอดเวลา 
  • หากต้องการใช้รถเดินทางข้ามจังหวัด ต้องทำการการลงบันทึกขออนุญาตข้ามเขตจังหวัดจากนายทะเบียน พร้อมให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเป็นหลักฐาน ซึ่งจะมีการกำหนดวันไปและกลับอย่างชัดเจน

ใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน เป็นอะไรไหม

หากผู้ใช้รถขับรถป้ายแดงเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถ หรือขับระยะทางสะสมเกิน 3,000 กม. มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ซึ่งจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ขณะเดียวกัน หากขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุอันควร หรือขับรถข้ามจังหวัดโดยที่ไม่ได้รับการบันทึกรับรองจากนายทะเบียน ก็จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท เช่นกัน

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวไม่นานอย่างที่คิด

สำหรับผู้ใช้รถและผู้ครอบครองรถยนต์ป้ายแดงอยู่นั้น สามารถจดทะเบียนปรับเปลี่ยนเป็นป้ายขาวได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน โดยไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก หรือที่ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง หรืองานทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, บัตรประจำตัวและสำเนา

  2. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

  3. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  4. แบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

  5. เงินค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท, ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

รถป้ายแดง

ด้วยข้อจำกัดของรถป้ายแดงนั้นจะมากกว่ารถป้ายขาวปกติทั่วไป แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการใช้รถไปในทางทุจริตหรือก่ออาชญากรรม รวมถึงป้องกันการถูกขโมยเพื่อนำไปใช้งานผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันการการจดทะเบียนปรับเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขวา จะใช้เวลาเพียงแค่วันเดียว และสามารถยื่นจดผ่านตัวแทนจำหน่ายรถได้ในทันที แต่หากผู้ใช้รถต้องการใช้รถใหม่ป้ายแดงอีกสักระยะ ก็จำไว้ว่าไม่ควรนานเกิน 30 วัน เพราะค่าปรับ 10,000 บาท ไม่ใช่น้อย ๆ เลยทีเดียวในปัจจุบันนี้

บทความน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน โดยที่ยังไม่จดทะเบียน จะเป็นอะไรไหม ? อัปเดตล่าสุด 7 กันยายน 2566 เวลา 15:40:03 63,644 อ่าน
TOP