x close

ป้ายทะเบียนรถหาย ขอป้ายทะเบียนใหม่ ต้องทำยังไง

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำยังไง ต้องไปแจ้งความก่อนหรือไม่ถึงจะขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ และต้องใช้หลักฐาน หรือเอกสารอะไรบ้าง 

ป้ายทะเบียนรถหาย

ป้ายทะเบียน หรือป้ายสัญลักษณ์ระบุหมวดตัวอักษรและตัวเลขเป็นแผ่นโลหะสำหรับ เพื่อแสดงการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนติดด้านหน้า-หลังรถยนต์ และด้านหลังสำหรับมอเตอร์ไซค์ หากไม่ทำตามถือว่ามีความผิด หากเจ้าหน้าที่พบเห็นสามารถเรียกเปรียบเทียบปรับได้ ดังนั้น หากบังเอิญทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ทำยังไง ต้องแจ้งความก่อนหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีคำตอบ  

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำยังไง ?

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นไม่ต้องกังวลใจจนเกินไป เพียงแค่เตรียมเอกสารประจำตัวรถให้พร้อม และไปดำเนินเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความไหม ? 

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่ เรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันแล้วว่า หากป้ายทะเบียนหาย ไม่ต้องแจ้งความ สามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนของเดิมที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนได้เลย

ป้ายทะเบียนรถหาย

ภาพจาก : shutterstock.com / Dom J

ป้ายทะเบียนรถหาย ขอป้ายทะเบียนใหม่
ต้องใช้เอกสารใดบ้าง ?

สำหรับขั้นตอนในการขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบตามนี้ ก็สามารถดำเนินการได้เลย

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง  
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ
 • หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
ป้ายทะเบียนรถหาย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ และต้องการดำเนินการด้วยตัวเอง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามทุกคน
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

การยื่นขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ป้ายทะเบียนรถหาย

ภาพจาก : กรมการขนส่งทางบก

ป้ายทะเบียนรถ มีกี่ประเภท

ป้ายทะเบียนรถที่พบเห็นอย่างแพร่หลายตามท้องถนน ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ แต่แท้จริงแล้วยังมีป้ายทะเบียนอีกหลายประเภท เช่น ป้ายทะเบียนรถสีแดง, ป้ายทะเบียนรถสีเหลือง, ป้ายทะเบียนรถสีเขียว, ป้ายทะเบียนรถสีฟ้า และป้ายทะเบียนรถที่มีลวดลายกราฟิก เรามาดูกันว่าป้ายแต่ละประเภทนั้นมีความหมายอย่างไร

 • ป้ายทะเบียนรถสีขาวตัวหนังสือสีดำ คือ รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์ รถเก๋ง รถ SUV หรือรถกระบะ 4 ประตู
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีขาวตัวหนังสือสีเขียว คือ รถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ หรือรถบรรทุกขนาดเล็ก
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ รถนั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองตัวหนังสือสีดำ คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีแดงตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกออกไว้ให้ใช้ชั่วคราว เพื่อแสดงว่ารถยนต์คันดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะมีข้อจำกัดในการใช้งานคือไม่เกิน 30 วัน และห้ามใช้งานในช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าตัวหนังสือสีขาว คือ ป้ายทะเบียนรถพิเศษที่ใช้สำหรับบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต สถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ
   
 • ป้ายทะเบียนรถที่มีลวดลายกราฟิก คือ ป้ายทะเบียนรถหมายเลขพิเศษที่มาจากการประมูล
   
 • ป้ายทะเบียนรถสีส้มตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถสำหรับใช้ทางเกษตรกรรม เช่น รถพ่วง รถแทรกเตอร์ รถไถ

อย่างไรก็ตาม เจ้าของรถควรหมั่นตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ กรอบป้ายทะเบียนรถ หรือจุดยึดต่าง ๆ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ และหากพบว่าป้ายทะเบียนรถหาย ควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้อง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับกรณีเจตนาขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์ปิดบังป้ายทะเบียน

บทความที่เกี่ยวข้องกับป้ายทะเบียนรถ
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรมการขนส่งทางบก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ป้ายทะเบียนรถหาย ขอป้ายทะเบียนใหม่ ต้องทำยังไง อัปเดตล่าสุด 4 กันยายน 2566 เวลา 14:59:49 104,846 อ่าน
TOP