x close

ขนส่ง คลายล็อก !! เตรียมเปิดทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่ง 21 มิถุนายน นี้

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ และใบอนุญาตประจำตัวรถ ได้แล้วที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง 21 มิถุนายน นี้ หลังสถานการณ์ Covid 19 เริ่มดีขึ้น

ต่อใบขับขี่

หลังกรมการขนส่งทางบกได้มีการประกาศแจ้งงดการอบรมและทดสอบด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 นั้น ล่าสุดได้มีประกาศมาตรการคลายล็อกเตรียมกลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ใหม่ หรือขอใบอนุญาตขับรถ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับในหลายพื้นที่ โดยพร้อมให้บริการแบบเต็มรูปแบบ 21 มิถุนายน นี้

ต่อใบขับขี่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News 

โดยผู้จองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือการอบรมที่สำนักงาน และเคยได้รับคิวนัดหมายระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 สามารถเข้าไปเลือกวันและเวลารับบริการใหม่ได้ก่อน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมาย หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวนัดหมายมาก่อน สามารถเข้าระบบเพื่อจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ใบขับขี่หมดอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม โดยสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ต่อใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ คือ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ขนส่ง คลายล็อก !! เตรียมเปิดทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่ง 21 มิถุนายน นี้ อัปเดตล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:23:07 13,736 อ่าน
TOP