x close

ขอใบขับขี่ - ต่อใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64 พร้อมเผยจะใช้ทำไม

        อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุ ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ ตามรูปแบบแพทยสภากำหนด เป็นหลักฐาน การขอและต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่
         นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น กำหนดให้การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบการดำเนินการ

         กรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง โดยใบรับรองแพทย์ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

ต่อใบขับขี่
ภาพจาก Alex_TP / Shutterstock.com

         นอกจากนี้ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือ ต่อใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เดิมจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่อง จนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้นซึ่งสรุปได้ว่าการ ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ นั่นเอง และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง


ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอใบขับขี่ - ต่อใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64 พร้อมเผยจะใช้ทำไม อัปเดตล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:35:31 12,623 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP