Subaru ราคารถใหม่ หลังปรับภาษี 2559 เพิ่มสูงสุด 7 หมื่นบาท

ราคารถใหม่ ซูบารุ

          Subaru ราคารถใหม่ หลังปรับภาษี 2559 เผยราคาใหม่เปลี่ยนยกชุด เดือนกุมภาพันธ์ ด้านรถอเนกประสงค์ยอดฮิต Subaru XV 2016 เพิ่ม 7 หมื่นบาท

          วันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งราคาใหม่รถยนต์ซูบารุหลัง ปรับภาษีรถยนต์ 2559 ให้ได้ราคาเดิม ถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้น

          โดยราคาใหม่ Subaru  ปี 2559 แต่ละรุ่นมีดังนี้ (มีผล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป)

SUBARU XV 2016

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU XV 2016
2.0i 1,098,000 1,168,000 + 70,000 บาท
2.0i-P 1,198,000 1,268,000 + 70,000 บาท

SUBARU LEVORG

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU LEVORG 1.6 GT-S
2,350,000 2,390,000 + 40,000 บาท

SUBARU FORESTER

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU FORESTER 2.0 XT 2,420,000 2,290,000 -130,000  บาท

SUBARU OUTBACK

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU OUTBACK 2.5i-S
2,590,000
2,590,000 ไม่มีการปรับราคา

SUBARU BRZ

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU BRZ 2.0 MT
2,080,000
2,150,000 + 70,000 บาท
2.0 AT  2,130,000  2,220,000 + 70,000 บาท

SUBARU WRX

ราคารถใหม่ ซูบารุ

 ชื่อรุ่น
 รุ่นย่อย  ราคาเดิม ราคาใหม่ 2559
หมายเหตุ
SUBARU WRX
2.0 MT 2,640,000 2,640,000 ไม่มีการปรับราคา
2.0 CVT  2,740,000 2,740,000  ไม่มีการปรับราคา
STI 2.5 MT  3,350,000 3,350,000 ไม่มีการปรับราคา

          โดยในบางรุ่นมีการลดจำนวนรุ่นย่อย และที่น่าสนใจคือ SUBARU FORESTER ลดราคามาสู้ตลาดกลุ่มอเนกประสงค์ ดูน่าสนใจขึ้นมากในราคานี้ครับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Subaru ราคารถใหม่ หลังปรับภาษี 2559 เพิ่มสูงสุด 7 หมื่นบาท โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2559 เวลา 17:48:29 21,290 อ่าน
TOP