x close

ไฟสูงเปิดตอนไหนให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

ไฟสูงเปิดตอนไหนจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย โดยไม่รบกวน เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ

ไฟสูง

เมื่อไฟสูงในรถยนต์นอกจากหน้าที่หลักคือการใช้ส่องสว่างได้ในระยะไกล ยังถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสัญญาณเพื่อสื่อสารในขณะขับขี่ด้วย ซึ่งถ้าใช้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ การใช้ไฟสูงก็จะไม่สร้างปัญหาและช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น แต่หากใช้ไฟสูงอย่างผิด ๆ อาจให้ผลที่ตรงกันข้าม ดังนั้น เราควรรู้ว่าไฟสูงเปิดตอนไหนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นรวมถึงตนเอง

ไฟสูงไฟต่ำของรถยนต์ต่างกันอย่างไร

หากว่ากันตามตัวบทกฎหมาย ไฟสูง หรือโคมไฟแสงพุ่งไกล เป็นไฟหน้ารูปแบบหนึ่งใน 3 ประเภท ต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าจำนวน 2 ดวง (หลอดฮาโลเจน/ ซีนอน) หรือ 4 ดวง ติดที่หน้ารถซ้าย-ขวาด้านละเท่ากัน โดยมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร และดวงริมสุดต้องห่างจากด้านข้างของรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร

การเปิดไฟสูงจะทำได้ก็ต่อเมื่อไฟท้ายถูกเปิดอยู่ด้วยเท่านั้น ยกเว้นกรณีใช้ไฟสูงเพื่อให้แสงสัญญาณชั่วขณะ  แลพไฟสูงต้องมีความเข้มของแสงที่ออกจากโคมไฟทุกดวงรวมกันต้องไม่เกิน 430,000 แคนเดลา นอกจากนี้ ไฟสูงจะต้องมีทิศทางของแสงส่องไปด้านหน้าตรงไม่เบี่ยงเบนไปทางขวา ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ และจะต้องแสดงแนวจำกัดแสงสวนทที่เป็นแนวราบที่มีมุมกดระหว่างร้อยละ 0.29-2.29 องศา ส่วนการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight  Tester)

ส่วนไฟต่ำ หรือโคมไฟพุ่งต่ำ ให้ติดหน้ารถข้่างละ 1 ดวง (หลอดฮาโลเจน/ ซีนอน) กำลังไฟไม่เกินดวงละ 50 วัตต์ ส่องสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า 30 แมตร จุดรวมแสงอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนไม่น้อยกว่า 2 องศา และไม่เบี่ยงเบนไปทางขวา ซึ่งสามารถส่องสว่างในระยะใกลได้น้อยกว่าไฟสูง

เปิดไฟสูงรถยนต์ควรทำไหม

ไฟสูงใช้ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว์ รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้ชัดภายในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ผู้ขับขี่ควรเปิดไฟสูงเมื่อไม่มีรถสวนมาและสลับไปใช้ไฟต่ำเมื่อมีรถสวนมาทันที กรณีที่รถไม่มีระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ หรือในบางครั้งหากรถคันหน้ามีแสงสว่างจากไฟท้ายน้อย ระบบอัตโนมัติอาจแยกแยะไม่ออกและไม่ลดไฟสูง ผู้ขับขี่ก็ควรลดไฟสูงเป็นไฟต่ำ

ไฟสูง

ส่วนในกรณีการใช้ไฟสูงเป็นสัญญาณเพื่อสื่อสารกับรถคันอื่น อาจไม่มีระบุไว้ในกฎหมายชัดเจน แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะกระพริบไฟสูงเมื่อต้องการขอทางรถคันหน้าที่ขับช้าในเลนขวา แม้ว่ามันอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลและเป็นฝ่ายถูกก็ตาม ไม่ควรเปิดไฟสูงแช่ไว้ รวมถึงการกระพริบถี่ ๆ ต่อเนื่อง ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจจนเกิดปัญหาบนท้องถนนตามมาได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่ส่วนหนึ่งยังใช้ไฟสูงในความหมายที่แตกต่างกันได้ เพราะไม่มีการกำหนดอย่างเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เช่น การกระพริบไฟสูงเพื่อให้ทางแบบต่างประเทศ ขณะที่บางส่วนกระพริบไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่ากีดขวางเส้นทาง อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรต้องระวังเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : ratchakitcha.soc.go.th (1), ratchakitcha.soc.go.th (2) และ dlt-inspection.info

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไฟสูงเปิดตอนไหนให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14:18:30 3,071 อ่าน
TOP