x close

กฎหมายจราจรใหม่ 2565 เพิ่มโทษทั้งจำและปรับ มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน เป็นต้นไป

เปิดข้อกฎหมายจราจรใหม่ 2565 เพิ่มโทษทั้งจำและปรับหลายกรณี ฝ่าไฟแดง ขับรถเร็วเกินกำหนด หรือไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 ส่วนเมาแล้วขับทำผิดซ้ำเจอโทษหนักขึ้น เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน นี้

กฎหมายจราจรใหม่ 2565

ถือเป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องรู้และควรทราบ หลังจากที่ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มบทลงโทษ กฎหมายจราจรใหม่ หลายกรณีความผิดด้วยกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ส่วนใหญ่เป็นข้อหาที่ผู้ขับขี่กระทำผิดบ่อย โดยเฉพาะในข้อหาเมาแล้วขับ หากพบว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำจะได้รับโทษหนักกว่าเดิม

กฎหมายจราจรใหม่ 2565
ปรับเพิ่มโทษข้อหาใดบ้าง ?

1. เมาแล้วขับ

สำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ หากเป็นการกระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก อัตราโทษจะถูกปรับเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท 

2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

เป็นการเพิ่มอัตราโทษปรับสำหรับการกระทำความผิดที่เป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความบาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งกับตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ ได้แก่

  • ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย อัตราโทษเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับใหม่เป็นไม่เกิน 4,000 บาท 

  • ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย อัตราโทษเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับใหม่เป็นไม่เกิน 2,000 บาท

ซึ่งในส่วนของการรัดเข็มขัดนิรภัยนั้นได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ ได้แก่ รถที่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดทุกที่นั่ง รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า รถกระบะสองตอน (4 ประตู) ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย และรถกระบะแบบมีแค็บ หรือท้ายกระบะ สามารถนั่งบริเวณแค็บหรือท้ายกระบะได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด แค็บหลังไม่เกิน 3 คน ท้ายกระบะไม่เกิน 6 คน 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. การแข่งหรือจัดแข่งรถในทางสาธารณะ

  • การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือดัดแปลง ปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • หากเป็นผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ หรือชักชวน ให้มีการแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ร้านที่รับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคาร์ซีตหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ จะยังไม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน นี้ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ ก่อนจะประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอย่างเป็นทางการต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กฎหมายจราจรใหม่ 2565 เพิ่มโทษทั้งจำและปรับ มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน เป็นต้นไป อัปเดตล่าสุด 5 กันยายน 2565 เวลา 17:25:59 39,887 อ่าน
TOP