x close

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2565 สิทธิ์ที่คนมีรถต้องรู้ เคลมได้ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2565 หากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้จากประกันของคู่กรณี กำหนดอัตราเคลมขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาทต่อวัน 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สิ่งหนึ่งที่คนใช้รถต้องทำก็คือติดต่อหาบริษัท ประกันภัยรถยนต์ของตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาประเมินความเสียหาย เจรจาไกล่เกลี่ยว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และออกใบเคลม ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าขั้นตอนทุกอย่างจบลงเพียงแค่นี้ แต่จริง ๆ แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทประกันรถยนต์มักไม่ค่อยบอก โดยเฉพาะสำหรับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก นั่นคือเรื่อง “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร ?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินสินไหมที่ทางบริษัทประกันภัยของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะมีหน้าที่รับผิดชอบแทนตัวผู้ขับขี่ต่อคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก ในระหว่างที่รถยนต์ต้องเข้าซ่อม หรือไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้ โดยผู้ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถนำบิล ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าแท็กซี่, ค่ารถเมล์ หรือค่ารถไฟฟ้า ในระหว่างที่ใช้งานรถยนต์ไม่ได้ มาทำเรื่องเบิกกับบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2565 ของรถยนต์แต่ละประเภทไว้ ซึ่งหากเราเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องจากประกันภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1-3) ได้ดังนี้

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
กำหนดอัตราขั้นต่ำเท่าไร ?

1. รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 

3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

4. รถประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1-3 เช่น "รถจักรยานยนต์" ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ใช้เอกสารใดบ้าง ?
 • เอกสารใบเคลม
 • เอกสารนำรถยนต์เข้าซ่อมที่กำหนดวันส่งรถ-รับรถไว้ชัดเจน
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จค่าเช่ารถ หรือค่าใช้จ่ายการเดินทางในระหว่างที่ใช้รถไม่ได้ (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ

หมายเหตุ บริษัทประกันภัยบางที่อาจใช้หรือไม่ใช้เอกสารบางอย่าง แต่ในเบื้องต้นควรเตรียมไปให้พร้อมทุกอย่าง จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการติดต่อดำเนินการ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ?
 • แจ้งบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
 • รวบรวมใบเสร็จ เอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารถเมล์ ค่ารถแท็กซี่ และค่ารถไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ใช้งานรถยนต์ไม่ได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
 • จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัย
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
รวบถาม-ตอบหลายประเด็นที่หลายคนสงสัย

ถ้าทำเฉพาะประกันภัย พ.ร.บ. จะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ไหม ?

 • ประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองคน ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน ดังนั้นจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่ได้

เพราะเหตุใด คปภ. ถึงต้องกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ ?

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเรียกร้องของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดปัญหาการร้องเรียน

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ หมายถึง ?

 • ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเจรจาจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไป

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอยู่ในกฎหมายใด พ.ร.บ. อะไรและมาตราไหน ?

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ลักษณะมูลละเมิด บรรพ 2 (หนี้) > ลักษณะ 5 > หมวด 1 (ความรับผิดเพื่อละเมิด)

รถใช้เวลาในการซ่อมอู่ในเครือบริษัทเป็นเวลาทั้งหมด 107 วัน แต่ได้รับชดเชยเพียง 25 วัน ?

 • หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์รถยนต์เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อมหรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยปกติทั่วไปซ่อม 15-30 วัน แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน จะเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เกินกว่าการสั่งซ่อมจริง แต่หากเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้นับแต่วันทำละเมิด หากคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกจังหวัด

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องต้องไม่ลืมว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถสามารถดำเนินการได้สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายถูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ผู้ที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากบริษัทประกันภัยของอีกฝ่ายได้ และหากใครที่แจ้งความประสงค์เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จาการใช้รถ แล้วถูกบริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธการจ่ายสินไหม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : คปภ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2565 สิทธิ์ที่คนมีรถต้องรู้ เคลมได้ขั้นต่ำ 500 บาท อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2565 เวลา 13:17:13 286,477 อ่าน
TOP