ขับแช่ขวากับปัญหาโลกแตก ผิดหรือไม่ผิด เถียงกันไม่จบเพราะอะไร ?

ขับรถแช่ขวาผิดกฎหมาย อีกทั้งยังกีดขวางช่องทางการจราจร ต่อให้ขับรถด้วยความเร็วสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็วิ่งแช่ขวาไม่ได้และต้องให้รถที่เร็วกว่าแซงอยู่ดี

ขับรถแช่ขวาไม่ผิด ? เพราะรถมันเยอะ ผิวจราจรถนนเลนซ้ายไม่ดี คันหน้าก็แช่ขวา หรือเพราะว่าไม่สนกฎหมายก็ดี ไม่ควรเป็นปัญหาที่ทำให้โลกแตก เพราะโดยหลักการ (กฎหมายจราจร) ถ้าเอาแค่ในบริบทของการ “วิ่งแช่ขวา” ระบุไว้ชัดมากแล้วว่า “เลนขวามีไว้แซง” ต่อให้วิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดหรือเร็วแค่ไหน “ก็แช่ขวาไม่ได้” ถือว่ามีความผิด

โดยเราคัด พ.ร.บ.จราจรทางบก มาช่วยยืนยัน จะได้ไม่ต้องเถียงกันให้เจ็บคอ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 34 ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจําทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจําทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
 

  1. ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
  2. ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกําหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
  3. จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก
  4. เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
  5. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย
     

(มาตรา 34 "(5)" เพิ่มโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)

มาตรา 35 รถที่มีความเร็วช้า หรือ “รถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่น” ที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทําได้
 

ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจําทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจําทางแล้วแต่กรณี
 

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ("มาตรา 35" แก้ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
 

อ่านเข้าใจยากเล็กน้อย แต่ไม่ยากเกินที่จะใช้เวลาทำความเข้าใจ (ง่ายกว่าการหาเงินซื้อรถเยอะ) ซึ่งเราจำเป็นยกพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาเป๊ะ ๆ เพื่อความถูกต้อง จะได้ไม่ต้องเถียงกันให้เจ็บคอ
 

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด ๆ ในโลกความเป็นจริงมาโต้แย้ง อ้างอิง เพื่อที่จะวิ่ง "แช่ขวา" ได้โดยชอบธรรม แต่ในมุมของกฎหมาย "คือผิด" และถ้ามีรถที่เร็วกว่าจะแซงต้องหลบเข้าซ้าย ไม่ต้องไปถามหาถึงมารยาทในการขับขี่ด้วยซ้ำ ไม่มีข้อโต้แย้ง...นอกเสียจากดื้อ !!!
 

ส่วนใครจะวิ่งเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่อย่างไรนั้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีหน้าที่ไปตัดสินหรือยึดเอาความถูกต้องว่าตนเองขับตามความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่ต้องหลบก็ได้ เพราะไม่ถูกต้อง หากวิ่งแช่ขวาขวางถนนคุณก็ผิดด้วยถ้าว่ากันตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก หรืออย่าไปคิดว่างั้นศีลเสมอกันผิดเจอผิด ถนนมันจะร้อน
 

เอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบแช่ขวาไม่ว่าจะขับรถเร็วแค่ไหน ถ้าข้างหน้าโล่งและมีรถเร็วกว่าจะแซง ต้องหลบเข้าซ้ายโดยเร็วเท่าที่จะทำได้อย่างปลอดภัย ถ้ายังเข้าซ้ายไม่ได้ทันที อย่างน้อยเปิดสัญญาณไฟให้คันหลังได้รับรู้ว่ากำลังจะหลบแล้วและปล่อยให้รถเร็วกว่าแซงไปเถอะ เพราะถ้าไม่รีบก็ให้รถที่รีบไปก่อนจะขวางทำไม
 
อ้างอิง พ.ร.บ. จราจรทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ขับแช่ขวากับปัญหาโลกแตก ผิดหรือไม่ผิด เถียงกันไม่จบเพราะอะไร ? โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:02:58 5,315 อ่าน
TOP