x close

โดนใบสั่งกล้องจราจร จ่ายค่าปรับที่ไหน ไม่จ่ายได้หรือไม่ ?

          ใบสั่งจากกล้องจราจร ใบสั่งทางไปรษณีย์ ต้องจ่ายค่าปรับที่ไหน กรณีโดนใบสั่งความเร็ว ใบสั่งฝ่าไฟแดง ถ้าไม่จ่ายค่าปรับได้หรือไม่ จะมีผลต่อการต่อทะเบียน ต่อภาษีรถยนต์ อย่างไร
ใบสั่งกล้องจราจร

          ในการใช้รถใช้ถนนนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตนเองรวมถึงผู้ร่วมทาง ขณะที่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอย่างกล้องจราจรมาใช้เพื่อช่วยในการลงโทษผู้กระทำผิด โดยมีทั้ง กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรก็จะมีใบสั่งส่งตรงทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ซึ่งเชื่อว่าผู้ขับขี่รถหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้รับใบสั่งจากกล้องจราจรมาแล้ว
          ใบสั่งกล้องจราจร คือ ใบสั่งจราจรที่เจ้าพนักงานจราจรส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าของรถเพื่อแจ้งรายละเอียดการกระทำผิด ทั้งข้อหาไม่ว่าจะเป็น ขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง รวมถึงวัน เวลา สถานที่กระทำผิด อัตราค่าปรับ และกำหนดเวลาที่จะต้องเสียค่าปรับ โดยหลังจากได้รับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรนี้แล้ว ผู้กระทำผิดก็จะต้องไปดำเนินการจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด

ใบสั่งกล้องจราจร ไม่จ่ายได้หรือไม่

         ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 มาตรา 141 ระบุว่า เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 แล้ว ให้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง

กรณีที่ได้รับใบสั่งแล้วไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าปรับตามจำนวนและกำหนดเวลาให้เรียบร้อย ก็จะมีความผิดต้องโดนลงโทษปรับอีก 500 บาท และโดนหักคะแนนความประพฤติ ซึ่งหากเป็นการกระทำผิดซ้ำ ๆ ก็อาจจะโดนหักคะแนนจนถึงขั้นถูกพักใช้ใบขับขี่

ใบสั่งกล้องจราจร

ใบสั่งกล้องจราจร ถ้าไม่จ่าย ต่อภาษีได้หรือไม่

ประเด็นที่เคยมีการพูดถึงกันมาหลาย ๆ ครั้งก็คือ หากไม่จ่ายค่าปรับจากใบสั่งกล้องจราจร หรือใบสั่งทางไปรษณีย์ จะ ต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถ ได้หรือไม่ ซึ่งข้อชี้แจงล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก ก็คือ ผู้ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยก็ยังสามารถดำเนินการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีได้ตามปกติ

          อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะมีการแจ้งว่ามีใบสั่งค้างชำระ และกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหลักฐานชั่วคราวมีอายุ 30 วัน ส่วนเครื่องหมายการเสียภาษีหรือป้ายวงกลมตัวจริงนั้น จะได้รับก็ต่อเมื่อดำเนินการจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากขับรถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี หรือขับรถโดยไม่แสดงป้ายวงกลมให้ถูกต้อง ก็จะมีโทษปรับ 2,000 บาท

ใบสั่งกล้องจราจร จ่ายค่าปรับที่ไหน

  1. จ่ายค่าปรับ ณ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือสถานีตำรวจทุกแห่งท้องที่ไหนก็ได้
  2. จ่ายค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่ง ไปยังสถานที่และตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง
  3. จ่ายค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการชำระเงิน เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM), internet banking หรือหน่วยรับบริการชำระเงินที่มีเครื่องหมาย PTM
ใบสั่งกล้องจราจร

ภาพจาก ratchakitcha.soc.go.th และ shutterstock / John And Penny

การตรวจสอบข้อมูลใบสั่งออนไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำช่องทางสำหรับให้ประชาชนผู้ใช้รถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งจราจรออนไลน์ เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการดำเนินการเสียค่าปรับจราจร โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://ptm.police.go.th/eTicket

ตามที่กล่าวไปแล้วว่าการใช้รถใช้ถนนโดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเช่นเดียวกัน การดำเนินการจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยเมื่อได้กระทำความผิด ย่อมถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนพึงกระทำ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทกฎหมาย และเพื่อรักษาวินัยของทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โดนใบสั่งกล้องจราจร จ่ายค่าปรับที่ไหน ไม่จ่ายได้หรือไม่ ? อัปเดตล่าสุด 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:29 135,648 อ่าน
TOP