x close

รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์เอ็มจี

          รวมราคารถยนต์เอ็มจี ตารางผ่อนรถเอ็มจี เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ MG รวมราคารถยนต์เอ็มจีทุกรุ่น
**อัปเดตเมื่อ 26 ธันวาคมคม 2561

ราคารถ เอ็มจี 3 ปี 2018 (MG 3 MY 2018)

mg3 2018
 
รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
MG3 Hatchback 1.5 C 519,000
15% - 77,850
20% - 103,800
25% - 129,750
10,069
9,408
8,787
8,305
7,712
7,198
7,153
6,594
6,149
6,498
5,943
5,506
MG3 Hatchback 1.5 D (Monotone) 549,000 15% - 82,350
20% - 109,800
25% - 137,250
10,651
9,952
9,295
8,785
8,158
7,614
7,566
6,975
6,505
6,974
6,286
5,825
MG3 Hatchback 1.5 D (Twotone) 554,000 15% - 83,100
20% - 110,800
25% - 138,500
10,748
10,042
9,380
8,865
8,232
7,683
7,635
7,038
6,564
6,936
6,344
5,878
MG3 Hatchback 1.5 X Sunroof (Monotone) 589,000 15% - 88,350
20% - 117,800
25% - 147,250
11,427
10,677
9,973
9,425
8,753
8,169
8,117
7,483
6,978
7,374
6,744
6,249
MG3 Hatchback 1.5 X Sunroof (Twotone) 594,000 15% - 89,100
20% - 118,800
25% - 148,500
11,524
10,767
10,057
9,505
8,827
8,238
8,186
7,546
7,038
7,437
6,802
6.302
MG3 Hatchback 1.5 V Sunroof (Monotone) 629,000 15% - 94,350
20% - 125,800
25% - 157,250
12,203
11,402
10,650
10,065
9,347
8,723
8,669
7,991
7,452
7,875
7,202
6,674
MG3 Hatchback 1.5 V Sunroof (Twotone) 634,000 15% - 95,100
20% - 126,800
25% - 158,500
12,300
11,492
10,734
10,145
9,421
8,793
8,738
8,055
7,512
7,938
7,260
6,727

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ เอ็มจี 5 (MG 5)

ราคารถยนต์เอ็มจี

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
MG5 1.5 D 649,000 15% - 97,350
20% - 129,800
25% - 162,250
12,683
11,764
10,988
10,477
9,687
9,041
9,128
8,332
7,770
8,264
7,518
7,007
MG5 1.5 X Sunroof 699,000 15% - 104,850
20% - 139,800
25% - 174,750
13,660
12,671
11,835
11,284
10,434
8,974
9,832
8,974
8,369
8,900
8,097
7,547
MG5 1.5T D 719,000 15% - 107,850
20% - 143,800
25% - 179,750
14,051
13,033
12,174
11,607
10,732
10,017
10,113
9,230
8,609
9,155
8,329
7,763
MG5 1.5T X Sunroof 759,000 15% - 113,850
20% - 151,800
25% - 189,750
14,833
13,758
12,851
12,252
11,329
10,574
10,675
9,744
9,087
9,664
8,792
8,195

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ เอ็มจี 6 (MG 6)

ราคารถยนต์เอ็มจี

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
MG6 Fastback 1.8T C 908,000 15% - 136,200
20% - 181,600
25% - 227,000
17,745
16,459
15,374
14,658
13,553
12,650
12,771
11,657
10,871
11,561
10,518
9,804
MG6 Fastback 1.8T C (Black Top) 918,000 15% - 137,700
20% - 183,600
25% - 229,500
17,940
16,640
15,543
14,819
13,703
12,789
12,912
11,785
10,991
11,689
10,634
9,912
MG6 Fastback 1.8T D 998,000 15% - 149,700
20% - 199,600
25% - 249,500
19,504
18,090
16,897
16,111
14,897
13,903
14,037
12,812
11,949
12,707
11,561
10,776
MG6 Fastback 1.8T D (Black Top) 1,008,000 15% - 151,200
20% - 201,600
25% - 252,000
19,699
18,272
17,067
16,272
15,046
14,043
14,178
12,940
12,069
12,835
11,676
10,884
MG6 Fastback 1.8T D Sunroof 1,028,000 15% - 154,200
20% - 205,600
25% - 257,000
20,090
18,634
17,405
16,595
15,345
14,321
14,459
13,197
12,308
13,089
11,908
11,100
MG6 Fastback 1.8T D Sunroof (Black Top) 1,038,000 15% - 155,700
20% - 205,600
25% - 257,000
20,286
18,815
17,575
16,756
15,494
14,461
14,600
13,326
12,428
13,217
12,024
11,208
MG6 Fastback 1.8T X 1,108,000 15% - 166,200
20% - 221,600
25% - 277,000
21,654
20,084
18,760
17,886
16,539
15,436
15,584
14,224
13,226
14,108
12,835
11,963
MG6 Fastback 1.8T X (Black Top) 1,118,000 15% - 167,700
20% - 223,600
25% - 279,500
21,849
20,266
18,929
18,048
16,688
15,575
15,725
14,353
13,386
14,235
12,951
12,071
MG6 Fastback 1.8T X Sunroof 1,138,000 15% - 170,700
20% - 227,600
25% - 284,500
22,240
20,628
19,268
18,371
16,987
15,854
16,006
14,609
13,625
14,490
13,182
12,287
MG6 Fastback 1.8T X Sunroof (Black Top) 1,148,000 15% - 172,200
20% - 229,600
25% - 287,000
22,435
20,809
19,437
18,532
17,136
15,993
16,147
14,738
13,745
14,617
13,398
12,395
MG6 Sedan 1.8T C 898,000 15% - 134,700
20% 0 179,600
25% - 224,500
17,550
16,278
15,204
14,496
13,404
12,510
12,630
11,528
10,752
11,434
10,402
9,696
MG6 Sedan 1.8T D 988,000 15% - 148,200
20% - 197,600
25% - 247,000
19,308
17,909
16,728
15,949
14,748
13,764
13,896
12,684
11,829
12,580
11,445
10,668
MG6 Sedan 1.8T D Sunroof 1,018,000 15% - 152,700
20% - 203,600
25% - 254,500
19,895
18,453
17,236
16,433
15,195
14,182
14,318
13,069
12,188
12,962
11,792
10,992
MG6 Sedan 1.8T X 1,098,000 15% - 164,700
20% - 219,600
25% - 274,500
21,458
19,903
18,591
17,725
16,389
15,297
15,444
14,096
13,146
13,981
12,719
11,855
MG6 Sedan 1.8T X Sunroof 1,128,000 15% - 169,200
20% - 225,600
25% - 282,000
22,044
20,447
19,098
18,209
16,837
15,714
15,865
14,481
13,505
14,363
13,067
12,179

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ เอ็มจี แซดเอส (MG ZS)

ราคารถยนต์เอ็มจี

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
New MG ZS 1.5 C 679,000 15% - 101,850
20% - 135,800
25% - 169,750
13,173
12,263
11,411
10,865
10,090
9,417
9,358
8,626
8,045
8,501
7,775
7,204
New MG ZS 1.5 D 729,000 15% - 109,350
20% - 145,800
25% - 182,250
14,144
13,166
12,252
11,665
10,833
12,252
10,047
9,262
8,637
9,127
8,347
7,735
New MG ZS 1.5 X Sunroof 789,000 15% - 118,350
20% - 157,800
25% - 197,250
15,308
14,249
13,260
12,625
11,725
10,942
10,874
10,024
9,348
9,879
9,034
8,371

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ เอ็มจี จีเอส (MG GS)

ราคารถยนต์เอ็มจี

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
MG GS 2.0T 2WD D 1,210,000 15% - 181,500
20% - 242,000
25% - 302,500
23,476
21,853
20,336
19,362
17,981
16,781
16,676
15,372
14,336
15,150
13,855
12,838
MG GS 2.0T 2WD D (Black Top) 1,217,000 15% - 182,550
20% - 243,400
25% - 304,250
23,611
21,979
20,453
19,474
18,085
16,878
16,772
15,461
14,419
15,237
13,935
12,912
MG GS 2.0T AWD X Sunroof 1,310,000 15% - 196,500
20% - 262,000
25% - 327,500
25,416
23,659
22,016
20,962
19,467
18,168
18,054
16,643
14,521
16,402
15,000
13,899
MG GS 2.0T SWD X Sunroof (Black Top) 1,317,00 15% - 197,550
20% - 263,400
25% - 329,250
25,551
23,785
22,134
21,074
19,571
18,265
18,151
16,732
15,604
16,489
15,080
13,973
MG GS 1.5T 2WD D 890,000 15% - 133,500
20% - 178,000
25% - 222,500
17,267
16,073
14,958
14,241
13,225
12,343
12,266
11,397
10,545
11,143
10,191
9,443
MG GS 1.5T 2WD D (Black Top) 897,000 15% - 134,550
20% - 179,400
25% - 224,250
17,403
16,200
15,075
14,353
13,329
12,440
12,362
11,396
10,628
11,231
10,271
9,517
MG GS 1.5T 2WD X Sunroof 990,000 15% - 148,500
20% - 198,000
25% - 247,500
19,207
17,879
16,638
15,841
14,711
13,730
13,644
12,577
11,729
12,395
11,336
10,504
MG GS 1.5T 2WD X Sunroof (Black Top) 997,000 15% - 149,550
20% - 199,400
25% - 249,250
19,343
18,006
16,756
15,953
14,815
13,827
13,740
12,666
13,827
12,483
11,416
11,812

          ** ตารางผ่อน-ดาวน์รถยนต์เอ็มจี อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลล์ก่อนซื้อทุกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์เอ็มจี โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:58:34 152,889 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP