รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ฮอนด้า

ราคารถยนต์ฮอนด้า

          รวมราคารถยนต์ฮอนด้า ตารางผ่อนรถฮอนด้า เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า รวมราคารถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น

​**​ อัปเดตเมื่อ 26 มิถุนายน 2561

- Honda HR-V 2018 ไมเนอร์เชนจ์ เพิ่มเข้ามา ราคาลดลง 4-5 หมื่นบาท

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า บริโอ้ (honda brio)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 V
 495,000  10% - 49,500
 15% - 74,250
 20% - 99,000
 25% - 123,750
 10,502
 9,708
 8,939
 8,350
 8,720
 7,990
 7,322
 6,834
 7,631
 6,962
 6,354
 5,895
 7,044
 6,337
 5,667
 5,251

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ (honda brio amaze)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 V
 495,000  10% - 49,500
 15% - 74,250
 20% - 99,000
 25% - 123,750
 10,502
 9,708
 8,939
 8,350
 8,720
 7,990
 7,322
 6,834
 7,631
 6,962
 6,354
 5,895
 7,044
 6,337
 5,667
 5,251
 Black Sport
 579,000
 10% - 57,900
 15% - 86,850
 20% - 115,800
 25% - 144,750
 12,284
 11,356
 10,456
 9,767
 10,200
 9,346
 8,565
 7,993
 8,926
 8,143
 7,433
 6,896
 8,240
 7,413
 6,629
 6,143

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า ซิตี้ (honda city)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 S MT
 555,000  10% - 55,000
 15% - 82,500
 20% - 110,000
 25% - 137,500
 11,669
 10,787
 9,933
 9,277
 9,689
 8,878
 8,136
 7,593
 8,479
 7,735
 7,060
 6,550
 7,827
 7,041
 6,297
 5,835
 S  589,000  10% - 58,900
 15% - 88,350
 20% - 117,800
 25% - 147,250
 12,497
 11,552
 10,637
 9,935
 10,376
 9,508
 8,713
 8,131
 9,080
 8,284
 7,561
 7,015
 8,382
 7,541
 6,744
 6,249
 V  649,000  10% - 64,900
 15% - 97,350
 20% - 129,800
 25% - 162,250
 13,770
 12,729
 11,720
 10,947
 11,433
 10,476
 9,600
 8,960
 10,005
 9,128
 8,331
 7,729
 9,236
 8,309
 7,431
 6,885
 V+  689,000  10% - 68,900
 15% - 103,350
 20% - 137,800
 25% - 172,250
 14,618
 13,513
 12,443
 11,622
 12,138
 11,122
 10,192
 9,512
 10,622
 9,690
 8,845
 8,206
 9,805
 8,821
 7,889
 7,310
 SV  736,000  10% - 73,600
 15% - 110,400
 20% - 147,200
 25% - 184,000
 15,616
 14,435
 13,292
 12,417
 12,966
 11,881
 10,887
 10,161
 11,347
 10,351
 9,448
 8,766
 10,474
 9,423
 8,427
 7,808
 SV+  751,000  10% - 75,100
 15% - 112,650
 20% - 150,200
 25% - 187,750
 15,934
 14,729
 13,563
 12,668
 13,320
 12,123
 11,109
 10,368
 11,578
 10,562
 9,641
 8,944
 10,688
 9,615
 8,599
 7,967

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า แจ๊ส (honda jazz)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 S MT
 555,000  10% - 55,000
 15% - 83,250
 20% - 111,000
 25% - 138,750
 11,775
 10,885
 10,023
 9,326
 9,777
 8,959
 8,210
 7,662
 8,556
 7,806
 7,124
 6,610
 7,898
 7,106
 6,355
 5,888
 S  594,000  10% - 59,400
 15% - 89,100
 20% - 118,800
 25% - 148,500
 12,603
 11,650
 10,727
 10,020
 10,464
 9,588
 8,787
 8,200
 9,157
 8,354
 7,625
 7,074
 8,453
 7,605
 6,801
 6,302
 V  654,000  10% - 65,400
 15% - 98,100
 20% - 130,800
 25% - 163,500
 13,876
 12,827
 11,811
 11,032
 11,512
 10,557
 9,674
 8,029
 10,083
 9,198
 8,395
 7,789
 9,307
 8,373
 7,488
 6,938
 V+  694,000  10% - 69,400
 15% - 104,100
 20% - 138,800
 25% - 173,500
 14,724
 13,611
 12,533
 11,706
 12,226
 11,203
 10,266
 9,581
 10,699
 9,761
 8,909
 8,265
 9,876
 8,885
 7,946
 7,363
 SV  739,000  10% - 73,900
 15% - 110,850
 20% - 147,800
 25% - 184,750
 15,679
 14,494
 13,364
 12,466
 13,019
 11,929
 10,932
 10,202
 11,393
 10,394
 9,487
 8,801
 10,517
 9,461
 8,461
 7,840
 SV+  754,000  10% - 75,400
 15% - 113,100
 20% - 150,800
 25% - 188,500
 15,997
 14,788
 13,617
 12,719
 13,283
 12,171
 11,154
 10,409
 11,624
 10,605
 9,679
 8,980
 10,730
 9,653
 8,633
 7,999

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า ซีวิค (honda civic)
ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 1.8E 
 869,000  20% - 173,800
 25% - 217,250
 30% - 260,700
 15,694
 14,658
 13,681
 12,855
 11,997
 11,197
 11,156
 10,350
 9,660
 9,950
 9,219
 8,605
 1.8EL  959,000  20% - 191,800
 25% - 239,750
 30% - 287,700
 17,319
 16,177
 15,098
 14,186
 13,240
 12,357
 12,311
 11,422
 10,660
 10,981
 10,174
 9,496
 Turbo  1,099,000  20% - 219,800
 25% - 274,750
 30% - 329,700
 19,847
 18,538
 17,302
 16,257
 15,173
 14,161
 14,108
 13,089
 12,206
 12,584
 11,660
 10,882
 Turbo RS
 1,199,000  20% - 239,800
 25% - 299,750
 30% - 359,700
 21,653
 20,225
 18,877
 17,737
 16,553
 15,450
 15,392
 14,280
 13,328
 13,729
 12,721
 11,873

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า ซีวิค แฮชท์แบค (honda civic hatchback)

ราคารถยนต์ฮอนด้า


 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน
สัญญา 60 เดือน
สัญญา 72 เดือน
สัญญา 84 เดือน
Hatchback Turbo  1,169,000  20% - 233,800
 25% - 292,250
 30% - 350,700
 21,112
 19,719
 18,404
 17,293
 16,139
 15,063
 15,007
 13,923
 12,995
 13,385
 12,402
 11,576

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า แอคคอร์ด (honda accord)

ราคารถยนต์ฮอนด้า


 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 2.0E 
 1,385,000  20% - 277,000
 25% - 346,250
 30% - 415,500
 24,551
 22,670
 21,159
 20,027
 18,688
 17,442
 17,318
 16,063
 14,992
 15,397
 14,261
 13,311
 2.0EL  1,445,000  20% - 289,000
 25% - 361,250
 30% - 433,500
 25,615
 23,652
 22,075
 20,894
 19,498
 18,198
 18,068
 16,758
 15,641
 16,064
 14,879
 13,887
 2.4EL  1,635,000  20% - 327,000
 25% - 408,750
 30% - 490,500
 28,983
 26,762
 24,978
 23,642
 22,062
 20,591
 20,444
 18,962
 17,698
 18,176
 16,836
 15,713

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด (honda accord hybrid)

 
ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 Hybrid  1,659,000  20% - 331,800
 25% - 414,750
 30% - 497,700
 29,408
 27,155
 25,345
 23,989
 22,386
 20,893
 20,744
 19,240
 17,958
 18,443
 17,083
 15,944
 Hybrid Tech
 1,849,000  20% - 369,800
 25% - 462,250
 30% - 554,700
 32,776
 30,265
 28,248
 26,736
 24,949
 23,286
 23,120
 21,444
 20,014
 20,555
 19,039
 17,770

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า โมบิลิโอ (honda mobilio)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 S
 659,000  15% - 98,850
 20% - 131,800
 25% - 164,750
 30% - 197,700
 12,925
 11,901
 11,116
 10,375
 10,638
 9,748
 9,098
 8,491
 9,268
 8,460
 7,848
 7,325
 8,437
 7,545
 6,991
 6,525
 V  699,000  15% - 104,850
 20% - 139,800
 25% - 147,750
 30% - 209,700
 13,710
 12,623
 11,791
 11,005
 11,283
 10,340
 9,650
 9,007
 9,831
 8,973
 8,325
 7,770
 8,949
 8,003
 7,416
 6,921
 RS
 763,000
 15% - 114,450
 20% - 152,600
 25% - 190,750
 30% - 228,900
 14,965
 13,779
 12,870
 12,012
 12,317
 9,795
 9,087
 8,481
 10,731
 9,795
 9,087
 8,481
 9,769
 8,736
 8,095
 7,555

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า บีอาร์-วี (honda br-v)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 V+
 755,000  15% - 113,250
 20% - 151,000
 25% - 188,750
 14,808
 13,635
 12,735
 12,187
 11,168
 10,423
 10,619
 9,692
 8,992
 7,106
 6,355
 5,888
 SV  820,000  15% - 123,000
 20% - 164,000
 25% - 205,000
 16,083
 14,809
 13,832
 13,237
 12,130
 11,321
 11,533
 10,526
 9,766
  7,605
 6,801
 6,302

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า เฮชอารื-วี (honda hr-v)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 S  933,000  20% - 186,600
 25% - 233,250
 30% - 279,900
 16,849
 15,738
 14,689
 13,802
 12,881
 12,022
 11,977
 11,112
 10,371
 10,683
 9,898
 9,239
 E  999,000  20% - 199,800
 25% - 249,750
 30% - 299,700
 18,041
 16,851
 15,728
 14,778
 13,792
 12,872
 12,824
 11,898
 11,105
 11,439
 10,599
 9,892
 E Limited
 1,050,000  20% - 210,000
 25% - 262,500
 30% - 315,000
 18,963
 17,712
 16,531
 15,533
 14,496
 13,530
 13,479
 12,505
 11,672
 12,023
 11,140
 10,397
 EL  1,099,000  20% - 219,800
 25% - 274,750
 30% - 329,700
 19,847
 18,538
 17,302
 16,257
 15,173
 14,161
 14,108
 13,089
 12,216
 12,584
 11,660
 10,882

ราคารถ ฮอนด้า เฮชอาร์-วี 2018 (honda hr-v 2018)

hr-v 2018
 รุ่น  ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน  สัญญา 60 เดือน  สัญญา 72 เดือน  สัญญา 84 เดือน 
 E  949,000  10% - 94,900
 15% - 142,350
 20% - 189,800
 25% - 237,250
 20,206
 18,680
 17,202
 16,008
 16,790
 15,386
 14,102
 13,161
 14,702
 13,415
 12,246
 11,362
 13,577
 12,217
 10,929
 10,128
 EL  1,059,000  10% - 105,900
 15% - 158,850
 20% - 211,800
 25% - 264,750
 22,548
 20,845
 19,196
 17,864
 18,736
 17,170
 15,736
 14,687
 16,406
 14,969
 13,665
 12,679
 15,150
 13,634
 12,196
 11,301
 RS  1,119,000  10% - 111,900
 15% - 167,850
 20% - 223,800
 25% - 279,750
 23,826
 22,027
 20,283
 18,876
 19,797
 18,143
 16,628
 15,519
 17,336
 15,818
 14,440
 13,397
 16,009
 14,406
 12,887
 11,942

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ฮอนด้า ซีอาร์-วี (honda cr-v)

ราคารถยนต์ฮอนด้า

 รุ่น  ราคา เงินดาวน์
สัญญา 48 เดือน 
สัญญา 60 เดือน 
สัญญา 72 เดือน 
สัญญา 84 เดือน 
 2.4 E
 1,399,000  20% - 279,800
 25% - 349,750
 30% - 419,700
 25,265
 23,599
 22,026
 20,695
 19,314
 18,027
 17,960
 16,662
 15,551
 16,019
 14,843
 13,853
 2.4 EL 4WD
 1,549,000  20% - 309,800
 25% - 387,250
 30% - 464,700
 27,974
 26,129
 24,387
 22,914
 21,385
 19,960
 19,885
 18,449
 17,219
 17,736
 16,434
 15,338
 DT-E
 1,549,000  20% - 309,800
 25% - 387,250
 30% - 464,700
 27,974
 26,129
 24,387
 22,914
 21,385
 19,960
 19,885
 18,449
 17,219
 17,736
 16,434
 15,338
 DT-EL 4WD
 1,699,000  20% - 339,800
 25% - 424,750
 30% - 509,700
 30,683
 28,660
 26,749
 25,133
 23,456
 21,893
 19,454
 18,026
 16,824
 19,454
 18,026
 16,824

** ตารางผ่อน-ดาวน์รถยนต์ฮอนด้า อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลล์ก่อนซื้อทุกครั้ง

ภาพประกอบจาก honda

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ฮอนด้า โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:57:44 104,889 อ่าน
TOP