จอดรถแบบไหน ไม่ขวางหน้าบ้าน ไม่ผิดกฎหมาย

จอดรถข้างทาง

          จอดรถข้างทางไม่ให้ผิดกฎหมาย ​​จอดรถแบบไหนถึงไม่ขวางหน้าบ้าน จอดรถอย่างไรไม่ให้โดนล็อกล้อ

          ป​ระเด็นร้อนแรงที่สังคมต่างพูดถึงในช่วงนี้หนีไม่พ้นเรื่อง ป้าทุบรถกระบะที่มาจอดขวางทางเข้า-ออก หน้าบ้าน กระแสสังคมก็แยกออกเป็นสองส่วน มีทั้งฝ่ายสนับสนุนป้า และฝ่ายที่มองว่าทำเกินกว่าเหตุ ซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงดราม่าเรื่องนี้ แต่ขอเปิดข้อกฎหมายดูให้ชัด ๆ เกี่ยวกับการ จอดรถข้างทาง ระยะไหนจึงไม่เรียกขวางทางจราจร หรือขวางหน้าบ้านใคร

จอดรถข้างทาง

          พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๔ การหยุดรถและจอดรถ มีมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น ดังนี้

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุด

          (๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
          (๒) บนทางเท้า
          (๓) บนสะพานหรือในอุโมงค์
          (๔) ในทางร่วมทางแยก
          (๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
          (๖) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
          (๗) ในเขตปลอดภัย
          (๘)๑๖ ในลักษณะกีดขวางการจราจร

          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับขี่ซึ่งจำเป็นต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินรถ หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร

          มาตรา ๕๗ เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

          (๑) บนทางเท้า
          (๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์
          (๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก
          (๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
          (๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
          (๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
          (๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
          (๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
          (๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
          (๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
          (๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
          (๑๒) ในที่คับขัน
          (๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
          (๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
          (๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

          ​เพื่อให้เห็นภาพชัดว่าในระยะห้าเมตรประมาณไหน เพจสถาปนิกขี้บ่น ได้ทำภาพกราฟิกออกมาให้เห็นชัดเจน

จอดรถข้างทาง
"บางทีเราก็คิดว่าที่เราจอดน่ะถูกแล้ว จอดแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรมั้ง"

จอดรถข้างทาง

          "ตำรวจนครบาล แจ้งด้วยว่า การจอดรถขวางทางเข้าออกนั้นยัง ถือเป็นความผิดตามป.อาญาหมวดลหุโทษตามมาตรา 397 ระบุว่าผู้ใดกระทำการต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ห่มเหง คุกคาม หรือกระทำการให้เดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่การกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำต่อหน้าที่สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำนัลฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท"

          ส่วนโทษของการจอดรถขวางทาง ขวางหน้าบ้าน และในพื้นที่ห้ามจอดปรับสูงสุด 1,000 บาท

          ถือเป็นการทำความเข้าใจเพิ่มด้วยว่า ระยะห่างจากทางเดินรถประมาณ 5 เมตร เพื่อให้การใช้ทางเวลาเลี้ยวได้ปลอดภัย การวัดระยะคร่าว ๆ คือ เดิน 1 ก้าวยาว คือระยะประมาณ 1 เมตร หรือการเดินประมาณ 5 ก้าวจากช่องทางเดินรถนั่นเอง

          ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่ควรรู้เพิ่มเติม ระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก, สิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร, สามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง และสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์

จอดรถข้างทาง

          สุดท้ายก็อยากฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน เมื่อจอดรถลงมาก็อยากให้มองซ้าย มองขวา สำรวจดูว่าขวางทางหรือเบียดเบียนใครหรือเปล่า ซึ่งบางคนก็เลือกที่จะไม่แคร์การโดนล็อกล้อเพราะโทษปรับเพียงนิดเดียว

          จึงอยากให้มองในมุมสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน ใจเขา ใจเรานะครับ

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เพจสถาปนิกขี้บ่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จอดรถแบบไหน ไม่ขวางหน้าบ้าน ไม่ผิดกฎหมาย โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:51:24 18,612 อ่าน
TOP