x close

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ข้อมูล Content จาก www.horoworld.com ดูดวงแบบ Exclusive โทร 1900-1900-52

          ฤกษ์ออกรถ รวมกษ์ดีออกรถปี 256​1 ใครที่กำลังวางแผนจะออกรถใหม่ อย่ารอช้า ! มาดูฤกษ์ดี ๆ สำหรับออกรถตลอดทั้งปีกัน...
          ​วันดี ฤกษ์ดี​ สำหรับออกรถใหม่ป้ายแดง ในปี 2561 หากใครที่กำลังวางแผนที่จะซื้อรถใหม่ เราหาฤกษ์ออกรถ 2018 เพื่อความโชคดีและเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง ซึ่งปี 2561 ก็มีรถใหม่ออกมาเพียบ ต้องไม่พลาดฤกษ์ดี ๆ สำหรับออกรถ โดย อ.เก่ง ชนกันต์ จากเว็บไซต์ Horoworld.com ชอบฤกษ์ไหน เดือนไหน วันไหน ก็เลือกเอาไปใช้ได้ตามสะดวกกันเลย...

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          


ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมกราคม ปี 2561

          
วันอาทิตย์ที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
          วันอังคารที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันพฤหัสบดีที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

          วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
          วันอังคารที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 16,23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมีนาคม ปี 2561

          วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
          วันอังคารที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันศุกร์ที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนเมษายน ปี 2561

          วันอังคารที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนพฤษภาคม ปี 2561

          วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันอังคารที่ 15,22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันพุธที่ 16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมิถุนายน ปี 2561

          วันจันทร์ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันจันทร์ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคาร 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันอังคาร 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันพุธ 13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ 15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี) 


          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกรกฎาคม ปี 2561

          วันจันทร์ที่ 2,9,16,23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 3,10,17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนสิงหาคม ปี 2561

          วันจันทร์ที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
          วันจันทร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันอังคารที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันอังคารที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันพุธที่ 1,8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกันยายน ปี 2561

          วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันจันทรที่ 10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 4 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธที่ 12,19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
          วันเสาร์ที่ 1,8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561          ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนตุลาคม ปี 2561          วันจันทร์ที่ 1,8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 16,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันศุกร์ที่ 5 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

          
ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

          วันจันทร์ที่ 12,19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันพุธ 14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
          วันเสาร์ที่ 10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

         ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนธันวาคมปี 2561

          วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
          วันอังคารที่ 11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
          วันเสาร์ที่ 1 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

          *** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11:38:36 441,149 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP