ประกาศผล ประกวดรถโบราณ 2017 เข้มข้น ยกระดับด้วยคุณค่าของตัวรถ

งานประกวดรถโบราณ

          ประกาศผล ประกวดรถโบราณ 2017 เข้มข้น ยกระดับการด้วยคุณค่าของตัวรถ​ เพิ่มประเภท ปรับปรุงเกณฑ์ตัดสิน มุ่งมั่นสนับสนุนการอนุรักษ์ยานยนต์โบราณในประเทศไทย พัฒนาการประกวดรถโบราณให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล


งานประกวดรถโบราณ

          ​นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41" ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า เนื่องจากสมาคมฯ เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล (FIVA) จึงมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาการประกวดรถโบราณให้มีมาตรฐานเดียวกับการประกวดในระดับโลก


          ตั้งแต่การจัดงานปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงแบ่งประเภทการประกวดใหม่เป็น 7 ประเภท ตามกำหนดของ FIVA ได้แก่ ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (ก่อน ค.ศ. 1905) ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (ค.ศ. 1905-1918) ประเภทรถโบราณ (ค.ศ. 1919-1930) ประเภทรถรุ่นก่อนสงคราม (ค.ศ. 1931-1945) ประเภทรถรุ่นหลังสงคราม (ค.ศ. 1946-1960) ประเภทรถคลาสสิก (ค.ศ. 1961-1970) และประเภทรถคลาสสิกร่วมสมัย (ค.ศ. 1971-ปัจจุบัน-30 ปี)"

          ยิ่งกว่านั้น สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนใหม่​ โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดในปีนี้ ซึ่ง วรกุล บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ชี้แจงว่า

          ​"​เดิมที เราจะตัดสินโดยพิจารณาเฉพาะสภาพของตัวรถที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น แต่ปีนี้เราได้เพิ่มการพิจารณาในด้านคุณค่าของตัวรถด้วย เช่น แบรนด์​ ปีที่ผลิต ความหายาก และสภาพดั้งเดิม เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินในระดับสากล"

          ​ประธานคณะกรรมการตัดสินเปิดเผยถึงรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ว่า แบ่งเป็น 3 หมวด  ได้แก่

          หมวด ก. เกี่ยวกับชาติกำเนิดของรถ เช่น คุณค่าของแบรนด์ และรุ่น ปีที่ผลิต คุณสมบัติ และลักษณะพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของรถ มีค่าคะแนน 40 เปอร์เซ็นต์ 

          หมวด ข. เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในตัวรถที่ส่งเข้าประกวดของเจ้าของ มีค่าคะแนน 10 เปอร์เซ็นต์

          หมวด ค. เกี่ยวกับสภาพรถโดยตรง ทั้งตัวถัง สี เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และห้องโดยสาร มีค่าคะแนน 50 เปอร์เซ็นต์

          ​"ถ้าพิจารณาให้ดี จะเห็นว่า คะแนนที่เกี่ยวกับตัวรถในหมวด ก. ด้านข้อเท็จจริง และหมวด ค. ด้านสภาพรถ มีสัดส่วนคะแนนรวมกันถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า รถที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัล เป็นรถที่มีความเหมาะสมทั้งคุณค่าและความงามอย่างแท้จริง"

          สรุปรางวัล งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41

          ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ / ไม่มีรถเข้าประกวด

          ประเภทรถรุ่นผ่านศึก / ไม่มีรถเข้าประกวด

งานประกวดรถโบราณ

          ประเภทรถโบราณ

          รางวัลที่ 1 Austin Seven Chummy ปี 1929 รถหมายเลข 4 ดร.ลภน โมกขะสมิต
          รางวัลที่ 2 Austin Seven ปี 1929 รถหมายเลข 3 คุณวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์       
          รางวัลที่ 3 Singer ปี 1929 รถหมายเลข 5 คุณมัณฑนา จันทร์เพ็ญประสาน  

 งานประกวดรถโบราณ

          ประเภทรถก่อนสงคราม

          รางวัลที่ 1 MG TB ปี 1939 รถหมายเลข 11 คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
          รางวัลที่ 2 MG TA ปี 1936 รถหมายเลข 9 คุณบางกอก  รัษฐปานะ
          รางวัลที่ 3 Austin Seven (Open Road Tourer) ปี 1935 รถหมายเลข 7 ดร.ลภน​ โมกขะสมิต

งานประกวดรถโบราณ
 
          ประเภทรถหลังสงคราม

          รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 รถหมายเลข 15 คุณฟ้าสาง​ ปริวุฒิพงศ์   
          รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 รถหมายเลข 17 คุณฐากูร​ วีรพากรณ   
          รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 รถหมายเลข 13​ ​คุณนรนิติ​ นันทะเลขา

งานประกวดรถโบราณ

          ประเภทรถคลาสสิก

          รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL W108 ปี 1969 รถหมายเลข 28 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์
          รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 280S W108 ปี 1968 รถหมายเลข 30​ Auto Vintage   
          รางวัลที่ 3 Austin Healey 3000 MK III ปี 1967 รถหมายเลข 23 Mr. Martin Koller

งานประกวดรถโบราณ

          ประเภทรถคลาสสิกร่วมสมัย

          รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 รถหมายเลข 32 คุณพลพัฒน์​ พงษ์สถิตย์   
          รางวัลที่ 2 Ferrari 328 GTS ปี 1986 รถหมายเลข 43 คุณม่อน   
          รางวัลที่ 3 Rolls-Royce Corniche ปี 1977 รถหมายเลข 35 คุณสมบัติ  แสงรัฐกาญจนสิน

          ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ

          รางวัลที่ 1 Porsche 356 ปี 1969 รถหมายเลข 45 คุณสุทิน​​ เหมมะรา

          
ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

          รางวัลที่ 1 Volkswagen T2 ปี1967 รถหมายเลข 53 คุณสุทิน​ เหมมะรา   
          รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1958 รถหมายเลข 51 คุณประวิช​ เปาริบุตร   
          รางวัลที่ 3 Volkswagen Beetle ปี1958 รถหมายเลข 52 คุณไธพัฒน์​ ภิรมย์โชติสิริ
 
          ประเภทรถอเมริกัน

          รางวัลที่ 1 Plymouth Barracuda ปี 1970 รถหมายเลข 56 Mr. Jerry Felin   
          รางวัลที่ 2 Desoto Depromat ปี 1953 รถหมายเลข 57 คุณณรงค์ชัย​ เหล่าศรีสิน   
          รางวัลที่ 3 Dodge M37 ปี 1956 รถหมายเลข 55 ดร.ลภณ​ โมกขะสมิต   

          ประเภทรถจากัวร์และเดมเลอร์

          รางวัลที่ 1 Jaguar XL6 Series I ปี 1972 รถหมายเลข 61 คุณชฤต​ ภู่ศิริ   
          รางวัลที่ 2 Jaguar XJC ปี 1977 รถหมายเลข 65 คุณศรันย์​ ว่องธนะวิโมกษ์   
          รางวัลที่ 3 Daimler (Series 2) Double Six Vanden ปี 1974 รถหมายเลข 63 ดร.ณวรา​ จันทรัตน์

          ประเภทรถมินิ

          รางวัลที่ 1 Austin Mini MK I ปี 1960 รถหมายเลข 71 คุณดำรงค์​ บำรุงผล   
          รางวัลที่ 2 Mini Van ปี 1963 รถหมายเลข 74 คุณมงคล​ กระจ่างก้อย   
          รางวัลที่ 3 Morris Cooper S MK I ปี 1967 รถหมายเลข 72 คุณสิงขร​ เกียรตินันทน์   

          รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม

          รางวัลที่ 1 Citroen DS23ie Pallas ปี 1974 รถหมายเลข 69 คุณณภัศร์ชัย น้อยเพิ่มพูล

          เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม / ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
          รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล

          งานสียอดเยี่ยม

          รางวัลที่ 1 BMW Isetta 300 ปี 1961 รถหมายเลข 20 คุณภัทร​ ศศิวิมลกุล

          รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด

          รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 รถหมายเลข 32 คุณพลพัฒน์​ พงษ์สถิตย์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศผล ประกวดรถโบราณ 2017 เข้มข้น ยกระดับด้วยคุณค่าของตัวรถ โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10:58:52 2,040 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศผล ประกวดรถโบราณ 2017 เข้มข้น ยกระดับด้วยคุณค่าของตัวรถ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP