เธอคือแรงแห่งลมหายใจ ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

เธอคือแรงแห่งลมหายใจ

          มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดงาน เธอคือแรงแห่งลมหายใจ ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

          IMC สื่อสากล ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เชิญภาครัฐ ผู้บริหารบริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสื่อมวลชนร่วมงาน ​"เธอคือแรงแห่งลมหายใจ​" แสดงความขอบคุณที่เป็นแรงสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหามลพิษ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

เธอคือแรงแห่งลมหายใจ

          ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์" และประธานมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า งาน ​"เธอคือแรงแห่งลมหายใจ" ในวันนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทต้องการแสดงให้เห็นถึง ความเชื่อถือ การยอมรับ และความสำเร็จของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

เธอคือแรงแห่งลมหายใจ

          โดยเฉพาะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มอบโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่งตอบแทนการทำคุณงามความดีในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 ให้แก่ประธานมูลนิธิเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ล้วนมาจากการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสื่อมวลชนทุกแขนง

          รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ซื้อบัตรเข้าชมงาน ​ "มหกรรมยานยนต์" ในวันแรกของงาน ซึ่งจัดให้เป็นวันมหากุศล โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันนั้นทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

          ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งชื่องานว่า "เธอคือแรงแห่งลมหายใจ" เพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นเสมือน "แรง" ผลักดัน และเกื้อหนุนให้มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแข็งขัน สร้างสภาพแวดล้อมที่สดใส และสังคมไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
   
          ประธานมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ยังเปิดเผยถึงความเป็นมาของแนวคิดและวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิฯ ว่า เนื่องจากบริษัท สื่อสากล จำกัด มีความรับผิดชอบในสองสถานะ ที่มิอาจแยกออกจากกันได้ นั่นคือสถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของยานยนต์ว่าเป็นตัวการสร้างมลพิษในอากาศ ส่วนปัญหาใหญ่ของสังคมไทย คือการทุจริตคอร์รัพชันที่เกิดขึ้นในทุกระดับ
          ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงก่อตั้งมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินในปี 2550 โดยมีเป้าหมายสำคัญสองประการคือ รณรงค์ลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้ยานยนต์ และปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชน
   
          ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิสนับสนุนให้อากาศและสภาพแวดล้อมปลอดมลพิษจากการผลิตและการใช้ยานยนต์ ด้วยการมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประจำทุกปี
   
          ส่วนด้านสังคม IMC สื่อสากล ได้นำรายได้จากวันมหากุศลของงาน "มหกรรมยานยนต์" และรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์มาใช้ในการจัดกิจกรรม รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นแกนนำในการรณรงค์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนและสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ กว่า 20,000 คน และมีสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายของมูลนิธิ กว่า 2,000 แห่ง 

เธอคือแรงแห่งลมหายใจ
   
          ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo ส่วนสถานศึกษาที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 

เธอคือแรงแห่งลมหายใจ ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:10:41 437 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เธอคือแรงแห่งลมหายใจ ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP