x close

Suzuki Riding School โรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมทำใบขับขี่ได้เลย

Suzuki Riding School

           Suzuki Riding School ตอบสนองนโยบายรัฐฯ โรงเรียนสอนขับรถ Suzuki Riding School ชูความพร้อมแบบ One Stop Service

           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือซูซูกิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย เปิดโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด หรือ Suzuki Riding School (SRS) ขึ้น
Suzuki Riding School

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลง

          ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มี วินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ขับขี่รถที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการเรียน, การสอน และสอบได้ในที่เดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าแบบ "One Stop Service" ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้สามารถออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และยังสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่โรงเรียน

Suzuki Riding School

          คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถิติของอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นในประเทศไทยทุก ๆ ปี และในปี 2558 อุบัติเหตุทางท้องถนนที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตมีถึง 24,237 ราย

          โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์สูงถึง 73 เปอร์เซ็นต์ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซูซูกิ ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานฝึกอบรมให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา อย่างจริงจัง ทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสร้างความรู้ และทักษะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Suzuki Riding School

          จากการดำเนินการดัง กล่าว ทำให้ ซูซูกิ มีโครงการเปิดโรงเรียนสอนขับขี่ปลอดภัยขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้และทักษะด้านการขับขี่ให้เป็นที่เข้าใจอย่าง กว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการขนส่งกำหนด

Suzuki Riding School

          Suzuki Riding School (SRS) สามารถเปิดการเรียน การสอนรองรับได้ทั้งบุคคลธรรมดา นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

Suzuki Riding School

          SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้า บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ถนน รังสิต-องครักษ์ คลอง 3 ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

          1. ห้องฝึกอบรม ที่มีความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมในทางทฤษฎี ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
          2. ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่ สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ ขับขี่ในสนาม
          3. ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์ รองรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
          4. ห้องประชุม สำหรับเพื่อรองรับการประชุม และการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. สนามทดสอบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก และเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น

Suzuki Riding School

          หลักสูตรการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ 7 หลักสูตร ดังนี้

ระดับที่ 1

          * หลักสูตรการขออนุญาตใบขับขี่

ระดับที่ 2

          * หลักสูตรการขับขี่ขั้นพื้นฐาน
          * หลักสูตรการขับขี่ขั้นสูง

ระดับที่ 3

          * หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
          * หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูง

ระดับที่ 4

          * หลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์
          * หลักสูตรครูฝึกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

          Suzuki Riding School (SRS) โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ครับ

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Suzuki Riding School โรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมทำใบขับขี่ได้เลย อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10:12:09 14,811 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP