x close

Suzuki Riding School โรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมทำใบขับขี่ได้เลย

Suzuki Riding School

           Suzuki Riding School ตอบสนองนโยบายรัฐฯ โรงเรียนสอนขับรถ Suzuki Riding School ชูความพร้อมแบบ One Stop Service

           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือซูซูกิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย เปิดโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด หรือ Suzuki Riding School (SRS) ขึ้น
Suzuki Riding School

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลง

          ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มี วินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ขับขี่รถที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการเรียน, การสอน และสอบได้ในที่เดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าแบบ "One Stop Service" ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้สามารถออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และยังสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่โรงเรียน

Suzuki Riding School

          คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถิติของอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นในประเทศไทยทุก ๆ ปี และในปี 2558 อุบัติเหตุทางท้องถนนที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตมีถึง 24,237 ราย

          โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์สูงถึง 73 เปอร์เซ็นต์ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซูซูกิ ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานฝึกอบรมให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา อย่างจริงจัง ทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสร้างความรู้ และทักษะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Suzuki Riding School

          จากการดำเนินการดัง กล่าว ทำให้ ซูซูกิ มีโครงการเปิดโรงเรียนสอนขับขี่ปลอดภัยขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้และทักษะด้านการขับขี่ให้เป็นที่เข้าใจอย่าง กว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการขนส่งกำหนด

Suzuki Riding School

          Suzuki Riding School (SRS) สามารถเปิดการเรียน การสอนรองรับได้ทั้งบุคคลธรรมดา นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

Suzuki Riding School

          SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้า บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ถนน รังสิต-องครักษ์ คลอง 3 ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

          1. ห้องฝึกอบรม ที่มีความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมในทางทฤษฎี ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
          2. ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่ สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ ขับขี่ในสนาม
          3. ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์ รองรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
          4. ห้องประชุม สำหรับเพื่อรองรับการประชุม และการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. สนามทดสอบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก และเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น

Suzuki Riding School

          หลักสูตรการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ 7 หลักสูตร ดังนี้

ระดับที่ 1

          * หลักสูตรการขออนุญาตใบขับขี่

ระดับที่ 2

          * หลักสูตรการขับขี่ขั้นพื้นฐาน
          * หลักสูตรการขับขี่ขั้นสูง

ระดับที่ 3

          * หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
          * หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูง

ระดับที่ 4

          * หลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์
          * หลักสูตรครูฝึกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

          Suzuki Riding School (SRS) โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ครับ

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School

Suzuki Riding School


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Suzuki Riding School โรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมทำใบขับขี่ได้เลย โพสต์เมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:15:51 13,624 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP