ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           การที่จะซื้อรถยนต์ได้ซักคันนั้น มีขั้นตอนอยู่ไม่น้อยที่ผู้ซื้อรถทุกคนควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อรถ มาจนถึงเมื่อรับรถแล้วก็จะมีเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องให้เราเซ็นต์ยินยอม และเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งสำหรับการซื้อขายรถยนต์ โดยเฉพาะในกรณีผ่อนชำระนั้น ก็คือ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ที่ผู้ซื้อรถทุกคนต้องทราบรายละเอียดและวิธีการเมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์มาฝากบรรดาผู้ที่จะซื้อรถกันจ้

 ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

           ข้อควรรู้เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 
           ตามประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 สัญญา เช่าซื้อรถจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระบุไว้ในสัญญา
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับรถและสภาพรถ หากเป็นรถมือสอง ต้องมีหน่วยบอกระยะทางที่ได้ใช้ไปแล้ว
 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ระบุว่าเมื่อผู้เช่าจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว
 
3. ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถให้เป็นชื่อของผู้เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียนจากผู้เช่าครบถ้วน
 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการยึดรถเมื่อผิดนัดชำระหนี้ โดยระบุว่าหากผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน และได้รับจดหมายแจ้งจากผู้ให้เช่าว่าผิดนัดชำระหนี้ และทวงถามให้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่
 
5. ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ผู้เช่ายังไม่ไปจ่ายเงินภายใน 30 วันตามที่กำหนด ผู้ให้เช่าสามารถยึดรถได้
 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าและขายรถให้กับคนอื่น โดยระบุว่า ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อรถตามจำนวนเงินที่ค้างจ่าย
 
7. รายละเอียดเกี่ยวกับการขายเกินมูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่ โดยระบุว่า หากผู้ให้เช่าขายรถ (โดยการประมูล หรือขายทอดตลาด) และได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่า แต่ถ้าหากขายแล้วได้ราคาน้อยกว่าหนี้ค้างชำระ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 
8. รายละเอียดเกี่ยวกับการทวงหนี้ ที่ระบุว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทวงหนี้ทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายไปตามจริง
 
9. รายละเอียดการติดต่อระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ที่ระบุว่า ถ้าผู้ให้เช่าต้องการติดต่อกับผู้เช่า จะต้องทำเป็นหนังสือ และส่งทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ
 
10. รายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชีก่อนกำหนด ที่ระบุว่า ถ้าผู้เช่าต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี ผู้ให้เช่าต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย
 
ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

           ยกตัวอย่างเช่น ยอดเงินกู้ซื้อรถยนต์ 240,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ผู้กู้ตกลงผ่อนจ่ายเดือนละ 10,600 บาท  (แบ่งเป็นเงินต้น 10,000 บาท ดอกเบี้ย 600 บาท) จำนวน 24 งวด
 
           ต่อมา ขึ้นปีที่ 2 ผู้กู้ต้องการปิดบัญชี ซึ่งผู้กู้ได้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยไปแล้ว 12 เดือน ยังคงเหลืออีก 12 เดือนที่ยังค้างชำระ ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

 เงินต้นของงวดที่เหลือ (10,000 x 12 เดือน) 120,000 บาท 
 ดอกเบี้ยของงวดที่เหลือ (600 x 12 เดือน) 7,200 บาท 
                                   
           หักส่วนลดแก่ผู้เช่า 50% ของดอกเบี้ยงวดที่เหลือ (7200 x 50%) (3,600) บาท ดังนั้น คงเหลือเงินที่ต้องชำระคืน 123,600 บาท


 รถใหม่ รถมือสอง มอเตอร์ไซค์ ฤกษ์ออกรถ วิธีการดูแลรักษารถยนต์ มากมาย

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นีขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โพสต์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:25:44 33,856 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ข้อควรรู้ไว้..เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP