x close

ทางด่วนฟรี 2566 เช็กเลยมีวันไหน และเส้นทางใดบ้าง

เช็กปฏิทิน ขึ้นทางด่วนฟรี 2566 ช่วงครึ่งปีหลัง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการมีวันไหน และเส้นทางใดเปิดให้ขึ้นฟรีบ้าง

ภาพจาก : shutterstock.com / John And Penny

ภาพจาก : shutterstock.com / John And Penny

ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ โดยที่นโยบายการขึ้นทางด่วนฟรีจนถึงปี 2571 ยังคงอยู่เช่นเดิม ทำให้ประชาชนที่ใช้รถยนต์จะสามารถขึ้นทางด่วนได้ฟรี 60 ด่าน ใน 3 เส้นทางพิเศษด้วยกัน ได้แก่ 

 • ทางด่วนเฉลิมมหานคร 19 ด่าน

 • ทางด่วนศรีรัช 31 ด่าน

 • ทางด่วนอุดรรัถยา 10 ด่าน

และจะเปิดให้ขึ้นฟรีในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ระบุในปฏิทินปี 2566 ไม่รวมกับวันหยุดชดเชย ซึ่งในครึ่งปีหลังก็ยังมีวันหยุดอีกหลายวันเลยทีเดียว แต่จะมีวันไหนที่ขึ้นทางด่วนฟรีบ้าง มาดูกัน

เดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

เดือนสิงหาคม

 • วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

 • วันที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

 • วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

 • วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เดือนธันวาคม

 • วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

 • วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

 • วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

ทั้งนี้ ทางด่วนที่เปิดให้ขึ้นฟรีนั้นจะยึดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่การทางพิเศษฯ กำหนดเท่านั้น ส่วนวันหยุดอื่น ๆ ที่มีการประกาศเพิ่มเติมภายหลัง หรือกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ จะไม่นับรวมอยู่ในเงื่อนไข ส่วนกรณีวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่มักจะเปิดให้ขึ้นฟรีเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในช่วงก่อนวันหยุดยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทางด่วนฟรี 2566 เช็กเลยมีวันไหน และเส้นทางใดบ้าง อัปเดตล่าสุด 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:55:58 34,950 อ่าน
TOP