x close

การทางพิเศษฯ เตรียมเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า !

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว 25 บาท/เดือน โดยจะเริ่มเก็บในเดือนตุลาคม 2566

Easy Pass

ภาพจาก shutterstock.com /Idealphotographer

Easy Pass หรือระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับคนขับรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ OBU และบัตรสมาร์ตการ์ด โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการใช้งานอุปกรณ์ เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ตามเงื่อนไขการใช้งานเท่านั้น

แต่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ ไม่มีการเติมเงินหรือหยุดการใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงจะมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี โดยประกาศดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 25 บาท เฉพาะบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคม 2566 โดยจะเป็นการหักจากวงเงินในบัญชี Easy Pass อัตโนมัติ และเมื่อถูกหักจนไม่มีเงินคงเหลือแล้วบัญชีดังกล่าวจะถูกปิดและยุติการใช้งานทันที

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำให้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นทางพิเศษปีละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี แต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถทำการยกเลิกการใช้ตามขั้นตอนดังนี้ 

วิธีการยกเลิกใช้งาน Easy Pass
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลธรรมดา

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเจ้าของบัตร

  • อุปกรณ์ Easy Pass และ Smart Card

Easy Pass

ภาพจาก : shutterstock.com/Dontree_M

สำหรับนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีบริษัท

  • อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass และ Smart Card

เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถติดต่อดำเนินการขอยกเลิกพร้อมกับส่งคืนอุปกรณ์ได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้

  • อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 05.00-22.00 น.

  • ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-14.30 น. 0-2558-9800 ต่อ 10700-09

  • ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-15.30 น. (ในกรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงิน เวลา 09.00-14.30 น.) 0-2558-9800 ต่อ 28754-55

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ตาม หลังจากทำการขอยกเลิกการใช้งาน Easy Pass เรียบร้อยแล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ ทั้งนี้ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าอุปกรณ์ 330 บาท (อุปกรณ์ OBU จำนวน 300 บาท และบัตร Smart Card 30 บาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก : exat.co.th(2)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การทางพิเศษฯ เตรียมเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า ! อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2565 เวลา 17:47:30 60,627 อ่าน
TOP