x close

ขับรถชนคนยืนขวางถนน คนวิ่งตัดหน้ารถ ใครผิด ?

ไขข้อสงสัย ขับรถชนคนยืนขวางถนน วิ่งตัดหน้ารถ หรือข้ามถนนตรงที่ไม่ใช่ทางม้าลาย ใครเป็นฝ่ายผิด เคลมประกันได้หรือเปล่า 

ขับรถชนคนยืนขวางถนน

จากกรณีที่มีคลิป หนุ่มยืนกลางถนน เจอแท็กซี่ขับเฉี่ยว เถียงกันเดือด แบบนี้ใครผิด ? เผยแพร่บนโลกโซเชียลจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ต ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่ ระหว่างคนขับรถ หรือคนที่ยืนบนพื้นผิวถนน ? เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรก เพราะประเด็นดังกล่าวมีให้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ และมักเกิดคำถามขึ้นบ่อย ๆ 

ดังนั้น วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่าหากเราขับรถชนคนที่ยืนขวางถนน คนวิ่งตัดหน้ารถ หรือข้ามถนนตรงที่ไม่ใช่ทางม้าลาย ใครเป็นฝ่ายผิด และเคลมประกันได้หรือไม่

ขับรถชนคนยืนขวางถนน วิ่งตัดหน้า
หรือไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ใครผิด ? 

ทุกครั้งที่เราขับรถหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ขับรถชนคนที่ยืนขวางถนน คนวิ่งตัดหน้า หรือคนข้ามถนนไม่ตรงทางม้าลาย ในเบื้องต้นรถยนต์จะเป็นฝ่ายผิดเสมอ แม้บุคคลนั้นจะอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำก็ตาม 

เพราะใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ระบุไว้ว่า การใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชรา หรือคนพิการที่กำลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน

และในมาตรา 78 ยังระบุเกี่ยวกับความรับผิดชอบหากเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นด้วยว่า ผู้ใดขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงทันที พร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

ขับรถชนคน ห้ามหนี แม้ไม่ได้เจตนา

หากขับรถชนคนที่ยืนขวางถนน วิ่งตัดหน้า หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวไม่ควรหลบหนี เพราะหากหลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานที่เกิดเหตุจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถชนคนไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ตามกฎหมายระบุให้ถือเป็นความผิดร่วมกัน เพราะฝ่ายหนึ่งไม่ข้ามถนนในพื้นที่ที่กำหนด อีกฝ่ายหนึ่งอาจขับรถโดยประมาทหรือใช้ความเร็วเกิดกฎหมายกำหนด ซึ่งบุคคลที่ข้ามถนนในบริเวณดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโทษด้วย เช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ที่กระทำความผิดตามมาตรา 32 และต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่บาดเจ็บตามมาตรา 78

อย่างไรก็ตาม เหตุลักษณะนี้ต้องมีการพิจาณาจากองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ตัวอย่างเช่น หากพิสูจน์ได้ว่าคนวิ่งข้ามในระยะกระชั้นโดยที่รถไม่สามารถหยุดรถได้ทัน คนที่วิ่งข้ามนั้นต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือพิสูจน์ได้ว่าคนวิ่งข้ามในระยะที่ไกลพอสมควร รถยนต์สามารถชะลอความเร็วหรือหยุดรถได้ทัน แต่ไม่สามารถทำได้เพราะใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดผู้ขับขี่รถยนต์จะเป็นฝ่ายผิด

ขับรถขนคนยืนขวางถนน ไม่หลบรถ

ถ้าเราขับรถชนคนที่ยืนขวางถนน คนที่ลงมาเดินหรือทำกิจกรรมบางอย่างบนพื้นผิวถนนที่รถใช้สัญจรไปมา แม้ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รถยนต์หรือยานพาหนะที่ขับมาชนจะเป็น “ฝ่ายผิดเสมอ” ถือเป็นการขับรถโดยประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนของผู้อื่น ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวบุคคลและทรัพย์สิน

ขับรถชนคนตัดหน้ารถ วิ่งตัดหน้า

แม้บุคคลที่เดินสัญจรไปมาจะได้รับความคุ้มครองเป็นอันดับแรกหากเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็มีบางเหตุการณ์ที่รถยนต์และยานพาหนะไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไป เช่น ขณะขับขี่รถตามปกติแต่มีคนวิ่งตัดหน้า หรือออกมากีดขวางในระยะที่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งหากพิสูจน์ทราบจนชัดเจนแล้วว่ารถยนต์ขับขี่มาตามทางปกติ แต่ถูกคนวิ่งออกมาตัดหน้า บุคคลนั้นจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แม้บุคคลนั้นจะเสียชีวิต และเจ้าของรถสามารถเรียกค่าเสียหายจากญาติพี่น้องได้เช่นกัน

ขับรถชนคนยืนขวางถนน

ขับรถชนคน ประกันจ่ายไหม ?

ตามเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์นั้น จะให้ความคุ้มครองร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและตัวของผู้เอาประกันภัยเองอยู่แล้ว ไม่ว่าคู่กรณีจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งจะชดเชยตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้ว บางครั้งอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต เราจึงควรขับขี่รถตามกฎจราจร ใช้ข้ามเร็วตามกฎหมายกำหนด สำหรับคนที่ต้องการข้ามถนนควรข้ามในพื้นที่ที่กำหนด มองซ้าย-ขวาก่อนข้ามทุกครั้ง หรือใช้สะพานลอยจะมีความปลอดภัยมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : krisdika.go.theasycompare.co.thtqm.co.thtidlor.com 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ขับรถชนคนยืนขวางถนน คนวิ่งตัดหน้ารถ ใครผิด ? อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:28:30 9,793 อ่าน
TOP