x close

เอกสารโอนรถ ใช้อะไรบ้าง โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทำอย่างไร

เอกสารโอนรถต้องใช้อะไรบ้าง วิธีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ซื้อ-ขายโอนรถมือสอง โอนลอย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร มาดูกัน

เอกสารโอนรถ

รถยนต์ ถือเป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของชิ้นหนึ่งที่การจะเป็นเจ้าของได้ นอกจากจะมีเงินในการซื้อแล้วก็ต้องมีการจดทะเบียนครอบครองเป็นเจ้าของรถอย่างถูกต้องด้วย สำหรับการซื้อรถยนต์มือหนึ่งอาจไม่ได้มีปัญหายุ่งยากอะไรในขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารโอนรถ เพราะส่วนใหญ่ทางไฟแนนซ์หรือศูนย์บริการจะเป็นฝ่ายดำเนินการให้ทุกอย่าง 

สำหรับคนที่ซื้อ-ขายรถมือสองจะต้องยุ่งยากกันสักนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถบรรทุก เพราะต้องมีขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนเปลี่ยนจากชื่อผู้ครอบครองคนเดิมไปยังผู้ครอบครองคนใหม่ หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องมีการโอนรถก็คือ การได้รับรถยนต์เป็นมรดกตกทอดสาเหตุเพราะเจ้าของเก่าเสียชีวิตจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าของใหม่ 

การโอนรถปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การโอนกรรมสิทธิ์รถแบบโอนตรง และการโอนกรรมสิทธิ์รถแบบโอนลอย 

  • โอนตรง คือ การที่ผู้ขายกับผู้ซื้อรถจะต้องเดินทางไปทำการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ต่อหน้านายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกที่รถคันนั้นจดทะเบียนอยู่

  • โอนลอย คือ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ผู้ขายอาจไม่สะดวกที่จะเดินทางไปโอนรถที่กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการทำเอกสารการโอนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยยังไม่ใส่ชื่อผู้รับโอนเข้าไป วิธีการนี้มีข้อดีคือผู้ขายจะได้รับเงินทันทีที่ทำเอกสารโอนลอยเสร็จ แต่ข้อเสียก็คือหากผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยและนำรถไปใช้จนเกินอุบัติเหตุหรือไม่ต่อภาษี ผู้ขายที่ยังคงมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเอง

สำหรับการโอนรถแต่ละแบบจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้มาแนะนำ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลย 

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถ

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

4. สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)

5. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ (กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)

2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ

3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

เอกสารโอนรถ

หมายเหตุ

การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ทั้งนี้การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ หรือโอนกรรมสิทธิ์รถทุกชนิด สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ ที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้โอนแจ้งใช้รถไว้ปรากฎอยู่เท่านั้น ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ ได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก dlt.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เอกสารโอนรถ ใช้อะไรบ้าง โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทำอย่างไร โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:29:25 773 อ่าน
TOP