x close

ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี วันจักรี สงกรานต์ 2564 เช็กเลย วันไหนบ้าง

ทางด่วนฟรี ช่วงวันหยุดราชการ วันจักรี และวันสงกรานต์ เดือนเมษายน 2564 รวมถึงกำหนดงดเก็บค่าผ่านทาง ขึ้นทางด่วนฟรี เส้นบูรพาวิถี มอเตอร์เวย์ฟรี วันไหนบ้าง เช็กข้อมูลได้เลย

สรุปข้อมูล ทางด่วนฟรี ทางด่วน และทางพิเศษที่งดเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการ ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ รวมถึงมติที่ประชุมบอร์ด กทพ. และประกาศจากกรมทางหลวง ช่วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีวันหยุดราชการคือ วันจักรี และวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปรายละเอียดทางด่วนฟรี เมษายน 2564

ทางด่วนฟรี วันที่ 6 เมษายน 2564 (วันจักรี) และวันที่ 13-15 เมษายน 2564 (เทศกาลสงกรานต์)

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
 • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)

ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ขึ้นฟรี

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (เวลา 00.01 น.) จนถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 (เวลา 24.00 น.) รวมทั้งสิ้น 8 วัน

มอเตอร์เวย์ฟรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (เวลา 00.01 น.) จนถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 (เวลา 24.00 น.) รวมทั้งสิ้น 8 วัน

 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา
 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน

นอกจากนี้ กรมทางหลวง จะเปิดให้บริการฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2564 ด้วย เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์

ทางด่วนฟรี

ภาพจาก shutterstock.com / SARIN KUNTHONG

ก่อนหน้านี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)  และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปี 

โดยมีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาสัมปทานอันเกิดมาจากการฟ้องร้องกันในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานรัฐ คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับหน่วยงานเอกชนผู้รับสัมปทาน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันด้วยการยุติคดีความทั้งหมดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยการขยายสัญญาสัมปทานพร้อมเพิ่มเติมเงื่อนไข ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนไปจนถึงปี 2571 หรืออีก 10 ปี นับจากนี้
 • ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนถึงปี 2578 หรืออีก 15 ปี นับจากนี้

ทางด่วนฟรี

ภาพจาก shutterstock.com / 0nemylove

ทางด่วนฟรี ใช้บริการวันไหนได้บ้าง

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม

 • วันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

 • วันจักรี 6 เมษายน

 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน

 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

 • วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

 • วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

 • วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

 • วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม

 • วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

 • วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 

 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

 • วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม

 • วันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
 • วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพราะนับเป็นวันหยุดของภาคเอกชน จึงไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นทางด่วนฟรี

ทางด่วนฟรี คือทางด่วนเส้นทางไหนบ้าง

ทางด่วนฟรี

ภาพจาก admin.bemplc.co.th

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางด่วนขั้นที่ 1 (เส้นทางสีเขียว) เริ่มตั้งแต่ บางนา อาจณรงค์ พระราม 4 สุขุมวิท สาทร ดินแดง พระราม 3 ดาวคะนอง

 • ทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนขั้นที่ 2 (เส้นทางสีชมพูและสีเหลือง) เริ่มตั้งแต่ ประชาชื่น กำแพงเพชร 2  ดินแดง อโศก ศรีนครินทร์ หรือแยกไปลงทางพระราม 3 ก็ได้

 • ทางพิเศษอุดรรัถยา ปากเกร็ด-บางปะอิน (เส้นทางสีส้ม) เริ่มต้นที่แจ้งวัฒนะยาวไปจนถึงบางปะอิน ถนนกาญจนาภิเษก

หมายเหตุ

 • ทางด่วนฉลองรัชและทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (เส้นทางสีน้ำเงินและสีม่วง) ไม่อยู่ในข่ายการยกเว้นค่าทางด่วนในช่วงวันหยุด

ทั้งนี้ สำหรับการยกเว้นค่าทางในส่วนของทางพิเศษอย่าง บูรพาวิถี และมอเตอร์เวย์ ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ จะเป็นไปตามมติของที่ประชุมบอร์ด กทพ. และประกาศจากกรมทางหลวง ในแต่ละครั้งไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี วันจักรี สงกรานต์ 2564 เช็กเลย วันไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:29:14 74,180 อ่าน
TOP