x close

ทำใบขับขี่สากล 2564 สุดง่าย แค่ 10 นาทีก็เสร็จ

ทำใบขับขี่สากล 2564 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง มอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการได้ วิธีทำ ใบขับขี่สากล 2564 ง่ายนิดเดียว ไม่ถึง 10 นาทีก็เสร็จ

หากเที่ยวต่างประเทศ และคิดจะเช่ารถขับไปที่ต่าง ๆ ก็ต้องมี ใบขับขี่ ชนิดที่เรียกว่า ใบขับขี่สากล เอาไว้เพื่อไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่กรมการขนส่งของไทย สะดวกรวดเร็วไม่ถึง 10 นาที หากมีมีการเตรียมตัวที่ดีพร้อม วันนี้เราจะมาแนะนำการ ทำใบขับขี่สากล 2564 แบบล่าสุด พร้อมตอบข้อสงสัยให้ครบจบในที่เดียว ล่าสุดอัพเดตไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารที่ต้องเตรียมทำใบขับขี่สากล 2564

1.  สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ  เซ็นสำเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

3. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ชนิด 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุ **

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

** ขอแนะนำว่าให้พกไปทั้งใบขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่ตกันยานยนต์ หรือมีใบขับขี่ประเภทอื่น ๆ ก็สามารถทำร่วมกันได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เพิ่มขั้นตอนหรือเสียเงินเพิ่ม 

สามารถให้ผู้อื่นไปยื่นขอทำใบขับขี่สากลแทนได้ เตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มาทำแทน

3. สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอำนาจซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ของผู้มอบอำนาจ ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5.  สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นสำเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริงของผู้มอบอำนาจ

6. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงชนิด 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ 

ทำใบขับขี่สากล 2564 ราคาเท่าไหร่
  • เงินค่าธรรมเนียม 505 บาทต่อครั้ง (สามารถทำได้หลายประเภทในครั้งเดียว)
ใบขับขี่สากล มีอายุเท่าไหร่
  • มีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุทำใหม่เสียค่าธรรมเนียม 505 บาท

ใบขับขี่สากล ใช้ได้มากกว่า 150 ประเทศ ทั่วโลก อ้างอิงจาก internationaldrivingpermit.org

ทำใบขับขี่สากล ได้ที่ไหน เวลาอะไร

  • ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 (ขนส่งจตุจักร ที่อาคาร 4)
  • ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

ทำได้ในเวลาราชการ 08.30 - 15.30 น.

เตรียมเอกสารพร้อมทำใบขับขี่สากล ทำจริงเพียงแค่ยื่น

  • กดบัตรคิว รอยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท หลังจากได้คิวและยื่นเอกสาร นั่งรอรับได้ภายใน 10 นาที (ที่ขนส่งจตุจักร) ปิดรับทำ 15.00 น.

เรียบร้อยง่าย ๆ กลับบ้าน ลางานชม.เดียวก็ยังเหลือ เพราะจำนวนคนมาทำใบขับขี่สากลมีไม่เยอะเป็นปรกติ

ภาพประกอบจาก internationaldrivingpermit.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทำใบขับขี่สากล 2564 สุดง่าย แค่ 10 นาทีก็เสร็จ โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2562 เวลา 17:31:58 49,601 อ่าน
TOP