x close

รวมราคารถยนต์ไทยรุ่ง ราคาดาวน์ ค่าผ่อนรถ Thairung

รวมราคารถยนต์ไทยรุ่ง ตารางผ่อนรถไทยรุ่ง เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ Thairung รวมราคารถยนต์ไทยรุ่งทุกรุ่น

อัปเดตเมื่อ 25 ธันวาคม 2561

Thairung TR Transfomer II รุ่น 5 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,485,000 30% - 445,500
25% - 371,250
24,168
25,988
19,924
21,440
17,210
18,532
15,667
16,971
 TR Transfomer 2.8 4WD MT  1,575,000 30% - 472,500
25% - 393,750
25,633
27,563 
21,131
22,739 
18,253
19,655 
16,616
18,000 

Thairung TR Transfomer II รุ่น 7 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,575,000 30% - 472,500
25% - 393,750
25,633
27,388
21,313
22,739
18,253
19,655
16,616
18,000
 TR Transfomer 2.8 4WD MT  1,665,000 30% - 499,500
25% - 416,250
27,098
29,138 
22,339
24,038 
19,296
20,653 
17,566
19,029 

Thairung TR Transfomer II รุ่น 9 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,565,000 30% - 469,500
25% - 391,250
25,470
27,388
20,997
22,595
18,137
19,530
16,511
17,886
 TR Transfomer 2.8 4WD MT  1,655,000 30% - 496,500
25% - 413,750
26,935
28,963
22,205
23,894
19,180
20,653
17,460
18,914

Thairung TR Transfomer II รุ่น 11 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,565,000 30% - 469,500
25% - 391,250
25,470
27,388
20,997
22,595
18,137
19,530
16,511
17,886
 TR Transfomer 2.8 4WD MT  1,655,000 30% - 496,500
25% - 413,750
26,935
28,963
22,205
23,894
19,180
20,653
17,460
18,914

Thairung TR Transfomer II รุ่นพิเศษ 50 ปี ไทยรุ่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,895,000 30% - 586,500
25% - 473,750
30,841
33,163
25,425
27,359
21,961
23,648
19,992
21,657

Thairung TR Transfomer II X-Treme 9 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.8 4WD MT  2,005,000 30% - 601,500
25% - 501,250
32,631
35,088
26,900
28,947
23,236
25,021
21,153
22,914

Thairung TR Transfomer II Cyber Yellow 11 ที่นั่ง (พื้นฐานจาก Toyota Hilux Revo)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
 TR Transfomer 2.4 2WD AT  1,755,000 30% - 526,500
25% - 438,750
28,563
30,713
23,546
25,338
20,339
21,901
18,515
20,057

** ตารางผ่อน-ดาวน์รถยนต์ไทยรุ่ง อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลล์ก่อนซื้อทุกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมราคารถยนต์ไทยรุ่ง ราคาดาวน์ ค่าผ่อนรถ Thairung โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16:59:03 8,622 อ่าน
TOP