โครงการถนนสีขาวโตโยต้า เปิดสอนขับรถใช้ยื่นรับใบขับขี่ได้เลย

ห้ามพลาด น่าสนใจมาก...โครงการถนนสีขาว Toyota เปิดหลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่กับโตโยต้า สอนขับรถยนต์เพื่อขอใบขับขี่ ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ได้ใบรับรองเพื่อไปรับใบขับขี่ โครงการถนนสีขาว Toyota ครบรอบ 30 ปี ก้าวเข้าสู่การสร้างสังคมคนขับรถดี

ครบรอบ 30 ปี โตโยต้า ถนนสีขาว โครงการเพื่อสังคมก้าวสู่การสร้าง "สังคมคนขับรถดี" เปิด "ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า" ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยมีกิจกรรมไฮไลต์คือ "หลักสูตรการสอนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่" ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใคร ๆ ก็สมัครได้ ดีงามมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 2 กิจกรรม ของการเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า (Toyota Driving Skill Development Center) ที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ภายใต้แนวคิด การสร้างสังคมคนขับรถดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โครงการถนนสีขาว ซึ่งมี 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยโตโยต้า (Road Safety Showcase)

โซนกิจกรรมไฮเทคที่จำลองพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เมาแล้วขับ การขับตัดหน้ากระชั้นชิดและการขับรถเร็ว ผ่าน VR Simulator รวมถึงแนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์และขอรับใบขับขี่

เปิดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับการสอบใบขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งร่วมกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการขับขี่รถยนต์ เพื่อสอบใบขับขี่ชนิดชั่วคราวอายุ 1 ปี โดยหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ผ่านการอบรม/ทดสอบทั้งภาคทฤษฎี (8 ชั่วโมง) และปฏิบัติ (13 ชั่วโมง ฝึกขับในสนาม 13 ท่า มาตรฐาน และฝึกออกถนนจริง) "จะได้หนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นขอรับใบขับขี่" ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศ

หลักสูตรที่ 1 : สอนขับรถยนต์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (21 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • บุคคลทั่วไปอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน
 • ผ่านการทดสอบร่างกายเบื้องต้น ตามที่กรมการขนส่งกำหนด
เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชน “ตัวจริง”
 • ใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

สมัครได้ที่ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า” โทร. 02-396-0888

หลักสูตรที่ 2 : การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราวเป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล (5 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง และมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อผ่านแล้วจะได้รับหนังสือรับรอง จากนั้นไปขอรับใบขับขี่ (5ปี) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • บุคคลทั่วไปที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหมดอายุภายใน 1 ปี
เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชน “ตัวจริง” และ “สำเนา”
 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ

สมัครได้ที่ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า” โทร. 02-396-0888

หลักสูตรที่ 3 : เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (Safe Eco Driving)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์ แต่ต้องการเพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม มีทั้งภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง รายละเอียด ดังนี้

อบรมภาคทฤษฎี
 • การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถยนต์ (30 นาที)
 • การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย (1.30 ชั่วโมง)
 • การคาดการณ์อุบัติเหตุ (2 ชั่วโมง)
 • 10 เทคนิคการขับประหยัดน้ำมัน (30 นาที)
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (30 นาที)
อบรมภาคปฏิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ ท่านั่ง การจับพวงมาลัยและการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง (30 นาที)
 • จุดที่ควรระวังรอบรถยนต์ การจำลองสภาพร่างกายผู้ร่วมใช้ถนน เช่น เด็ก คนเมาและผู้สูงอายุ (30 นาที)
 • การเยียบเบรกเต็มกำลังในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง การขับขี่แบบ Slalom การขับในทางแคบและการควบคุมรถยนต์บนถนนลื่น (ถนนแรงเสียดทานต่ำ) (2 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • มีใบขับขี่รถยนต์
เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชน “ตัวจริง” และ “สำเนา”
 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ

สมัครได้ที่ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า” โทร. 02-396-0888

ทั้งนี้ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า” ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ขับทดสอบรถรถยนต์โตโยต้า Toyota Driving Experience Park ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพฯ

ขณะที่โครงการถนนสีขาวของ Toyota ได้เริ่มต้นมากว่า 29 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรและน้ำใจการขับขี่รถที่ดีในสังคมไทย ตั้งแต่เด็ก เยาวชนตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาแบ่งโครงการถนนสีขาวได้ 3 ยุค ดังนี้

1. ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

ยุคเริ่มก่อตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน

 • จัดทำคู่มือการขับขี่ปลอดภัย “ถนนสีขาว” เล่มที่
 • มอบเฮลิคอปเตอร์ รถตู้พยาบาลให้โครงการหมออาสาของ จส.100
 • รวมถึงจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ

2. ยุคแห่งการสร้างจิตสำนึก (พ.ศ. 2541-2550)

เน้นปลูกฝังวินัยและน้ำใจในการขับขี่
 • จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ อย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำคู่มือขับขี่ปลอดภัย เล่มที่ 2
 • เปิดเมืองจราจรจำลองแห่งแรก
 • สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชนและขยายไปยังโรงเรียนในต่างจังหวัดผ่าน “หนูน้อยมิลค์กี้เวย์สัญจร”
 • รวมไปถึงติดตั้งป้ายเตือนโค้งอันตราย ตามจุดเสี่ยง 162 จุด ทั่วประเทศ

3. ยุคแห่งการลงมือทำ (พ.ศ. 2551-2560)

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม

 • สนับสนุนปรับปรุงอาคารสนามฝึกหัดรถยนต์ หลักสูตรขับขี่ปลอดภัยและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก
 • มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ริเริ่มโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม (Smiling Road) ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นถนนต้นแบบที่ปลอดภัย
 • ขยายเมืองจราจรจำลอง 3 แห่ง คือ นครราชสีมา พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช
 • กิจกรรม Campus Challenge เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดทำแผนและลงมือรณรงค์ความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง
 • จัดทำคู่มือหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • มีการขยายองค์ความรู้ไปยังพนักงานขับรถโรงเรียนและรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี โครงการถนนสีขาวของโตโยต้า จากความตั้งใจและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการถนนสีขาวจากโตโยต้า ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนประเภทองค์กร (Prime Minister Road Safety Award) ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ทำให้ในปี พ.ศ.2560 โตโยต้าได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน” (Prime Minister Road Safety Award) จากโครงการที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งหมด 135 โครงการ จาก 70 องค์กร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
โครงการถนนสีขาวโตโยต้า เปิดสอนขับรถใช้ยื่นรับใบขับขี่ได้เลย โพสต์เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13:53:32 7,154 อ่าน
TOP