x close

รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ บิ๊กไบค์ซูซูกิ

          รวมราคาผ่อน-ดาวน์ มอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ซูซูกิ เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์ ซูซูกิ
**อัปเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki Hayabusa (GSX1300RA)

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
GSX1300RA 850,000 30% - 255,000
20% - 170,000
10% - 85,000
34,687
39,643
44,725
26,423
30,198
34,100
21,465
24,531
27,725
18,160
20,754
23,475
15,798
18,055
20,439
14,028
16,031
18,163

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki GSX-R1000

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
GSX-R1000R / GSX-R1000RZ (L7) 789,000 30% - 236,700
20% - 157,800
10% - 78,900
32,198
36,798
41,516
24,527
28,031
31,653
19,925
22,771
25,736
16,856
19,264
21,791
14,664
16,759
18,972
13,021
14,881
16,859
GSX-R1000A (L7) 689,000 30% - 206,700
20% - 137,800
10% - 68,900
28,117
32,134
36,254
21,419
24,478
27,641
17,399
19,885
22,474
14,720
16,823
19,029
12,806
14,635
16,568
11,371
12,995
14,723
GSX-R1000R / GSX-R1000RZ (L8) 809,000 30% - 242,700
20% - 161,800
10% - 80,900
33,014
37,730
42,568
25,149
28,742
32,456
20,430
23,348
26,388
17,284
19,753
22,343
15,036
17,184
19,453
13,351
15,258
17,287
GSX-R1000A (L8) 709,000 30% - 212,700
20% - 141,800
10% - 70,900
28,933
33,067
37,306
22,040
25,189
28,444
17,905
20,462
23,126
15,147
17,311
19,581
13,177
15,060
17,049
11,701
13,372
15,150

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki GSX-S1000

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
GSX-S1000F ABS 619,000 30% - 185,700
20% - 123,800
10% - 61,900
25,261
28,869
32,571
19,243
21,992
24,833
15,632
17,865
20,191
13,225
15,114
17,096
11,505
13,148
14,885
10,216
11,675
13,227
GSX-S1000 ABS 599,000 30% - 179,700
20% - 119,800
10% - 59,900
24,445
27,937
31,518
18,621
21,281
24,031
15,127
17,288
19,538
12,797
14,625
16,543
11,133
12,723
14,404
9,885
11,298
12,800

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki V-Strom 1000 (DL1000)

DL1000XA

DL1000A

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
DL1000XA 599,000 30% - 179,700
20% - 119,800
10% - 59,900
24,445
27,937
31,518
18,621
21,281
24,031
15,127
17,288
19,538
12,797
14,625
16,543
11,133
12,723
14,404
9,885
11,298
12,800
DL1000A 579,000 30% - 173,700
20% - 115,800
10% - 57,900
23,628
27,004
30,466
17,999
20,570
23,229
14,622
16,710
18,886
12,370
14,137
15,991
10,761
12,299
13,923
9,555
10,920
12,372

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki BOULEVARD

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
BOULEVARD (VL800) 399,000 30% - 119,700
20% - 79,800
10% - 39,900
16,283
18,609
20,995
12,404
14,176
16,007
10,076
11,516
13,015
8,525
9,742
11,020
7,416
8,475
9,594
6,585
7,526
8,526

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki GSX-S750

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
GSX-S750A / GSX-S750AZ (L7) 367,000 30% - 110,100
20% - 73,400
10% - 36,700
14,977
17,117
19l,311
11,409
13,039
14,724
9,268
10,592
11,971
7,841
8,961
10,136
6,821
7,795
8,825
6,057
6,922
7,842
GSX-S750A / GSX-S750AZ (L8) 377,000 30% - 113,100
20% - 75,400
10% - 37,700
15,385
17,583
19,837
11,720
13,394
15,125
9,521
10,881
12,297
8,055
9,205
10,412
7,007
8,008
9,065
6,222
7,111
8,056

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki V-STROM 650

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
V-STROM 650XT
(DL650XA)
369,000 30% - 110,700
20% - 73,800
10% - 36,900
15,059
17,210
19,416
11,471
13,110
14,804
9,319
10,650
12,036
7,884
9,010
10,191
6,858
7,838
8,873
6,090
6,960
7,885
V-STROM 650 ABS
(DL650A)
349,000 30% - 104,700
20% - 69,800
10% - 34,900
14,243
16,277
18,364
10,849
12,399
14,002
8,814
10,073
11,384
7,456
8,522
9,639
6,486
7,413
8,392
5,760
6,583
7,458

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki Burgman 650

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
Burgman 650 ABS
(AN650)
389,000 30% - 116,700
20% - 77,800
10% - 38,900
15,875
18,143
20,469
12,093
13,820
15,606
9,824
11,227
12,689
8,311
9,498
10,744
7,230
8,263
9,354
6,420
7,337
8,312

ราคาผ่อน-ดาวน์ Suzuki SV650

SV650X

SV650A

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 18 เดือน สัญญา 24 เดือน สัญญา 30 เดือน สัญญา 36 เดือน สัญญา 42 เดือน สัญญา 48 เดือน
SV650X 299,000 30% - 89,700
20% - 59,800
10% - 29,900
12,282
14,037
15,836
9,375
10,715
12,099
7,631
8,721
9,856
6,468
7,392
8,361
5,637
6,443
7,293
5,015
5,731
6,493
SV650A 289,000 30% - 86,700
20% - 57,800
10% - 28,900
11,872
13,567
15,307
9,062
10,356
11,694
7,376
8,430
9,527
6,252
7,145
8,082
5,449
6,227
7,049
4,847
5,540
6,275

          ** ตารางผ่อน-ดาวน์บิ๊กไบค์​ซูซูกิ​ อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลล์ก่อนซื้อทุกครั้ง
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ บิ๊กไบค์ซูซูกิ โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 16:23:32 106,027 อ่าน
TOP